Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: OD 1. JANUARA 2016. GODINE POčINJE IZDAVANJE ELEKTRONSKIH GRAđEVINSKIH DOZVOLA. PREDUSLOVI ZA KORIšćENJE SISTEMA E-DOZVOLE SU POSTOJANJE DIGITALNOG SERTIFIKATA ZA SVA LICA KOJA SU U OBAVEZI DA POTPISUJU PAPIRNE DOKUMENTE, NAJMANJE WINDOWS XP OPERATIVNI SISTEM, INTERNET PRETRAżIVAč, BRZINA INTERNETA ZA DAUNLOUD OD 1MBPS I 0,5 MBPS ZA APLOUD. SISTEMU ćE SE PRISTUPATI PREKO SAJTA APR-A I BIćE JEDINSTVEN ZA SVE LOKALNE SAMOUPRAVE I IMAOCE JAVNIH OVLAšćENJA


Od 1. janura 2016. godine u celoj Srbiji počeće da se izdaju elektronske građevinske dozvole i taj sistem će za korišćenje biti jednostavan, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.

"Mi smo ovo uradili za teritoriju cele Srbije, nema delova zemlje gde se ovo neće primenjivati", rekla je Mihajlović, navodeći da će uhodavanje trajati do marta 2016. godine. Ona je istakla da je to uhodavanje, na primer, u Makedoniji trajalo malo duže i da će se Ministarstvo truditi da brže reši početničke probleme.

Prema njenim rečima, Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) daje rezultate, te je u oktobru 2015. godine u odnosu na isti mesec 2014. godine, Srbija izdala 35 odsto više građevisnkih dozvola.

Ona je navela da se obučavaju treneri koji će obučavati predstavnike lokalnih samouprava i da se Ministarstvo zajednički trudilo sa NALED-om, USAID-om i GIZ-om da sve to bude vrlo jednostavno.

Izvršna direktorka NALED-a, Violeta Jovanović, rekla je da se softver još dorađuje i da je sistem urađen po iskustvima Makedonije, koja je reginalni lider po sistemima e-uprave zbog čega je na 12. mestu od 189 zemalja na listi Svetske banke po lakoći poslovanja.

"Korisnici kažu da je vrlo jednostavan", navela je ona dodajući da je velika novina što su sva dokumenta dostupna investitorima ili građanima.

Jovanović je rekla da će elektronsko izdavanje građevinskih dozvola doneti brojne koristi I uštede u vremenu i novcu i smanjiti prostor za korupciju. Kako kaže, do kraja marta treba da se obuči oko 3.000 ljudi sa lokalnog i državnog nivoa.

Sistem elektronskih građevinskih dozvola biće u funkciji od 1. januara 2016. u skladu sa Zakona. Od tog datuma, svi zahtevi za dobijanje dozvole za gradnju moći će da se podnose isključivo u elektronskoj formi. Građani će zahteve moći da podnose sami ili posredstvom ovlašćenih projektanata.

Sistem će se nalaziti u Agenciji za privredne registre i pristupaće mu se preko sajtova APR, Ministarstva građevinarstva i sajtova lokalnih samouprava, kao i na sajtu www.građevinskedozvole.rs <http://www.građevinskedozvole.rs>

Zahteve će moći da podnese samo lica koja poseduju elektronski sertifikat. 

Kvalifikovani elektronski sertifikat može da se dobije u šest sertifikacionih tela - MUP i Vojska Srbije, Pošta Srbije, Privredna komora Srbije, Halcom i E-smart systems.

U prethodne dve nedelje obučeno je 70 trenera, koji će dalje obučavati predstavnike lokalnih samouprava, javnih preduzeća i institucija uključenih u objedinjenu proceduru za izdavanje građevinskih dozvola.

Minimum tehničkih uslova za pristupanje sistemu e-dozvola podrazumeva da korisnik poseduje računar sa Windows XP operativnim sistemom, noviji internet pretraživač i internet sa brzinom download-a od 1Mbps i upload-a od 0,5Mbps.

Sistem je jednostavan za korišćenje jer se kroz proceduru prolazi pet koraka, biranjem opcija iz padajućih menija.

Omogućeno je praćenje toka rešavanja zahteva, podnosilac i institucije uključene u proceduru dobijaju e-mail obaveštenja o statusu predmeta.

Softver upozorava službenike na rokove za postupanje po zahtevu. Dokumenti se digitalno potpisuju zbog čega je nemoguća njihova zloupotreba i naknadna modifikacija.

NALED je obezbedio donaciju u iznosu od 400.000 evra za izradu softvera za e-dozvole, a novac su donirale vlade Nemačke i Švajcarske preko GIZ Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga i Švajcarske razvojne agencije.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 16.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija