Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - IZDAVANJE KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA: SPISAK SUBJEKATA OVLAšćENIH ZA IZDAVANJE


Pravna baza Paragraf Lex

Komora ovlašćenih revizora objavila je na svojoj internet stranici spisak subjekata ovlašćenih za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata: To su:

- MUP Republike Srbije

više informacija na www.ca.mup.gov.rs/informacije.html (ONLINE)

- JP Pošta Srbije

više informacija na www.ca.posta.rs/elektronski_sertifikati.htm (ONLINE)

- Privredna komora Srbije

više informacija na www.pks.rs/Usluge.aspx?tipUslugeID=2 (ONLINE)

- HALCOM

više informacija na www.halcom.rs/index.php?section=121 (ONLINE)

Podsećamo, u skladu sa odredbama čl. 23 stav 2 Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014), koji stupa na snagu 1. januara 2015. godine "Revizorski izveštaj formalno je ispravan ako je dostavljen na srpskom jeziku, ako ga je potpisao ključni revizorski partner svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom, te ako su uz taj izveštaj dostavljeni finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije".

Izvor: Vebsajt Komore ovlašćenih revizora, 15.12.2014.