Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMORA JAVNIH BELEŽNIKA SMANJUJE TARIFE: MANJA TARIFA ZA SASTAVLJANJE UGOVORA KOD ISTOG BELEżNIKA KOD KOG JE SAčINJEN I PREDUGOVOR, I ZA SASTAVLJANJE JEDNOSTRANE IZJAVE VOLJE U POGLEDU STVARNIH PRAVA NA NEPOKRETNOSTI (OSIM ZALOżNIH IZJAVA)


Pravna baza Paragraf Lex

Član Nadzornog odbora Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić izjavio je da su tarife za usluge notara u postupku izmene i da će biti umanjene.

"Tarifa će se umanjiti za nagradu za predugovor kada se kod istog javnog beležnika na osnovu predugovora sačini i ugovor, kao i za sastavljanje jednostrane izjave volje u pogledu stvarnih prava na nepokretnosti, osim založnih izjava", istakao je Cvejić, a saopštila Komora.

Kako je kazao, država, njeni organi i posebne organizacije, kao i autonomne pokrajine i njihovi organi, biće oslobodjeni plaćanja nagrade i naknade troškova za overu dokumenata za pravne poslove, promet nekretnina i slične poslove u slučaju sticanja prava na nepokretnim i pokretnim stvarima u korist tih subjekata.

On je rekao da će u slučaju kada navedeni organi otudjuju nepokretnost, novi sticalac, pod uslovom da nije neko od navedenih organa, plaćati nagradu i naknadu troškova.

Cvejić je dodao da će nove izmene stupiti na snagu osam dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku RS.

Izvor: Beta, 16.12.2014.