Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČCI SAVETA MINISTARA EVROPSKE UNIJE: SRBIJA DA SPROVEDE REFORMU UPRAVE, EKONOMSKE REFORME, NORMALIZUJE ODNOSE SA KOSOVOM I USAGLASI SPOLJNU POLITIKU SA POLITIKOM EU


Pravna baza Paragraf Lex

Savet ministara Evropske unije je zatražio u utorak od Srbije da postepeno usaglasi spoljnu politiku i politiku energetske bezbednosti sa EU, pohvalio napredak u reformi pravosuđa i suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala, kao i ekonomske i strukturne reforme, ali traži i dodatne napore ka jačanju vladavine prava.

Savet ministara inostranih poslova EU je to naveo u zaključcima usvojenim posle rasprave o Zapadnom Balkanu, Turskoj i Islandu, istakavši "visoku pripremljenost" srpskih vlasti za otvaranje poglavlja o vladavini prava i temeljnim slobodama u pregovorima o članstvu s EU.

U zaključcima, medjutim, nije ukazano na to da li bi uskoro moglo biti otvoreno prvo poglavlje u tim pregovorima.

Takođe je predočeno da Srbija mora, u skladu s preporukama usaglašenim s Evropskom komisijom, izraditi akcioni plan za sprovođenje uslova za otvaranje poglavlja 23. i 24. u pregovorima članstvu.

"Savet ministara poziva Srbiju da postepeno usaglasi svoju sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, u sklopu Pregovaračkog okvira (EU-Srbija)", navodi se u završnom dokumentu zasedanja, mada se izričito ne pominju sankcije EU prema Rusiji.

Zvaničnici na zasedanju su izrazili jednoglasan stav ministara evropske dvadesetosmorice da se od Beograda ne traži da "odmah usaglasi spoljnu politiku sa stavovima EU, što se odnosi na sankcije Rusiji", ali da se to usaglašavanje, pa i ako sankcije do tada ostanu na snazi, "sasvim podesi sa politikom EU do trenutka kad Srbija okonča pregovore i dodje na prag Unije".

Šefovi evropskih diplomatija su u zaključcima naglasili da srpske vlasti "moraju posvetiti pažnju reformi državne uprave i sprovesti ekonomske i strukturne reforme da bi ponovo uspostavili budžetsku održivost i time obezbedili podršku (privrednom) rastu i zapošljavanju".

Evropski ministri podvlače da je "potrebno da Srbija održi delatno i konstruktivno angažovanje u procesu normalizacije s Kosovom, u čemu je ostvaren značajan napredak".

Izvor: Beta, 16.12.2014.