Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRIVIČNI ZAKONIK: Inicijativa kojom se traži uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteže oblike teških krivičnih dela, bez mogućnosti uslovnog otpusta, upućena iz Narodne skupštine u Vladu RS, na razmatranje i utvrđivanje Predloga zakona


Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Maja Gojković, uputila je, 15. novembra 2017. godine, predsednici Vlade Republike Srbije Ani Brnabić inicijativu Fondacije "Tijane Jurić", koju je podržalo 158.460 građana Srbije, kojom se traže izmene i dopune Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016 - dalje: KZ), kako bi se uvela kazna doživotnog zatvora, kao kazna za najteže oblike teških krivičnih dela, bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Tim zahtevom predlaže se strože kažnjavanje učinioca najtežih krivičnih dela protiv života i tela, kao i dela protiv polne slobode u slučajevima kada je usled izvršenja dela nastupila smrt deteta, maloletnih lica, bremenite žene i nemoćnih lica. Pored toga, cilj ove inicijative je i da se izmenama i dopunama KZ-a predvidi da se osuđenima na kaznu doživotnog zatvora onemogući uslovni otpust.

Predsednica Narodne skupštine je, imajući u vidu značaj izmena koje se tom inicijativom predlažu, pozvala da Vlada, sa nadležnim ministarstvom, analizira predloženi Nacrt, utvrdi Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika i uputi ga Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 15.11.2017.
Naslov: Redakcija