Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Predlog zakona uvodi princip u kome počinilac nasilja ne sme da ostane sa žrtvom uvek kada postoji neposredna opasnost od nasilja, i da se uspostavlja kontinuitet zaštite žrtve od nasilja sve dok ona ne bude u stanju da se oporavi, a nasilnik snosi odgovornost


Svrha Predloga zakona o sprečavanju nasilja u porodici je da spreči nasilje uvek kada postoji neposredna opasnost od njega, ali i da se prevashodno pomogne žrtvi, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović.

Ona je obrazlažući Predlog tog zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije rekla da se njime uvodi princip u kome počinilac nasilja ne sme da ostane sa žrtvom uvek kada postoji neposredna opasnost od nasilja, i da se uspostavlja kontinuitet zaštite žrtve od nasilja sve dok ona ne bude u stanju da se oporavi, a nasilnik snosi odgovornost.

Ministarka je ukazala da se do sada pokazalo da teškoće postoje kada se desi nasilje ili preti njegovo ponavljanje, a ne postoji zakonski osnov da se počiniocu odredi pritvor, kao i kada se nasilje nije desilo, a preti opasnost da se desi.

Od prijave opasnosti do početka parničnog li krivičnog postupka protiv počinioca, žrtva je izložena ponovnom riziku i opasnosti od eskalacije nasilja, istakla je Kuburović.

Ona je ukazala da je Predlogom zakona definisano da se reakcija na nasilje ne sastoji samo od ograničavanja prava počinioca već i da podrazumeva niz psiholoških i socijalnih postupaka i metoda.

Podrazumeva i izricanje hitnih mera onome koje nasilje počinio, a kojima se ograničavaju određena prava u korist zaštite žrtve.

Kuburović je navela da je neposredna opasnost kada neko namerava da počini nasilje, kada ga je već učinio, a ima nameru da ga ponovi. Neposredna opasnost procenjuje se na osnovu ponašanja počinioca.

Predviđeno je izricanje hitnih mera koje pogađaju počinioca koje mogu trajati 48 sati, a njihova svrha je da se on, pre svega, udalji od žrtve.

Predviđeno je i da policijski službenik može, nakon što sačini procenu rizika od neposredne opasnosti od nasilja, da izrekne hitnu meru čiji je cilj da se nasilnik udalji iz stana ili mu se zabrani da kontaktira žrtvu i prilazi joj.

Kuburović je objasnila da je cilj tih rešenja da se blagovremeno i delotvorno omogući bezbednost žrtvi u slučajevima kada ne postoji zakonski osnov za određivanje pritvora ili neka druga mera zaštite.

Pored hitnih mera, zakonom se predviđa i da organi koji se stavljaju u zaštitu žrtve nasilja, pružaju podršku žrtvi, počev od informisanja o njenim pravima, pružanje pomoći, psihološke zaštite…

Ona je važnim ocenila da žrtve nasilje budu ujedinjene i stvore zajednički odgovor za nasilje u porodici, odnosno da se na jedinstven način omogući postupanje organa i pruži podrška žrtvama nasilja.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 15.11.2016.
Naslov: Redakcija