Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Doneta Odluka o poništavanju oglasa za izbor sudija, te pravilnici o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda i o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira na sudijsku funkciju


Visoki savet sudstva na sednici održanoj 15. novembra 2016. godine doneo je odluku kojom se poništava oglas za izbor sudija, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS" br. 74 od 2. septembra 2016. godine, za sledeće sudove: Viši sud u Beogradu, Prvi osnovni sud u Beogradu, Drugi osnovni sud u Beogradu, Treći osnovni sud u Beogradu, Osnovni sud u Despotovcu, Osnovni sud u Knjaževcu, Osnovni sud u Novom Sadu, Prekršajni sud u Beogradu, Prekršajni sud u Vranju, Prekršajni sud u Vršcu, Prekršajni sud u Gornjem Milanovcu, Prekršajni sud u Jagodini, Prekršajni sud u Kragujevcu, Prekršajni sud u Kraljevu, Prekršajni sud u Kruševcu, Prekršajni sud u Lazarevcu, Prekršajni sud u Leskovcu, Prekršajni sud u Nišu, Prekršajni sud u Novom Sadu, Prekršajni sud u Rumi i Prekršajni sud u Užicu i oglas za izbor sudija, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS" br. 75 od 7. septembra 2016. godine, za sledeće sudove: Prekršajni apelacioni sud, Apelacioni sud u Beogradu, Apelacioni sud u Kragujevcu, Apelacioni sud u Nišu, Apelacioni sud u Novom Sadu, Viši sud u Zrenjaninu, Viši sud u Nišu, Osnovni sud u Pančevu, Privredni sud u Beogradu i Privredni sud u Kragujevcu.

 Odredbom člana 45a Zakona o sudijama ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15 i 63/16), a koji se primenjuje od 1. septembra 2016. godine, propisano je da Visoki savet sudstva propisuje program i način polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju, koji se prvi put bira na sudijsku funkciju.

Imajući u vidu da su navedeni oglasi objavljeni u "Sl. glasniku RS" nakon 1. septembra 2016. godine, Visoki savet sudstva je odlučio da poništi oglase.

 Na sednici održanoj 15. novembra 2016. godine Visoki savet sudstva je doneo Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda i Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira na sudijsku funkciju.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 15.11.2016.
Naslov: Redakcija