Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O AKCIZAMA: Ministarstvo finansija priprema akcizni kalendar za cigarete od 2017. do 2020. godine, kako bi akcize u Srbiji bile usklađene sa onima koje se primenjuju u Evropskoj uniji. Navode i da se još uvek razmatra da li će izmene Zakona obuhvatiti i alkoholna pića


Ministarstvo finansija priprema akcizni kalendar za cigarete od 2017. do 2020. godine, kako bi akcize na cigarete u Srbiji bile usklađene sa onima koje se primenjuju u Evropskoj uniji.

Kako je rečeno, u narednom periodu znaće se tačan iznos akciza na cigarete, koje bi trebalo da se primenjuju u 2017. godini.

U Ministarstvu finansija su naglasili da se u ovom momentu još uvek razmatra da li će se izmene važećeg Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.), odnositi i na alkoholna pića.

Kako su naveli, povećanje akciza na alkoholna pića, trebalo bi da bude postepeno, do postizanja minimalnog nivoa predviđenog standardima EU, odnosno do sticanja statusa punopravnog članstva Srbije u EU.

"U narednom periodu, plan je da se izvrše i izmene koje se odnose na oporezivanje akcizom alkoholnih pića u skladu sa standardima EU, jer su postojeća zakonska rešenja, koja uređuju njihovo oporezivanje uređena na drugačiji način u odnosu na onaj koji predviđa standard EU, zbog čega je neophodno opredeliti optimalan rok u kojem bi se predmetna rešenja adekvatno implementirala, a naročito zato što bi to moglo da ima efekte na budžetske prihode", kažu u Ministarstvu finansija.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 16.11.2016.
Naslov: Redakcija