Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: USVOJEN ZAKON O DOPUNI ZAKONA O BUDżETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU, RATIFIKOVANI SPORAZUMI SRBIJE SA KAZAHSTANOM I NORVEšKOM O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA, DATA SAGLASNOST NA PRAVILNIK O UNUTRAšNJEM UREđENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U STRUčNOJ SLUżBI ZAšTITNIKA GRAđANA, USVOJENA ODLUKA O KADROVSKIM IZMENAMA U REPUBLIčKOJ IZBORNOJ KOMISIJI


Peta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini završena je 16. novembra 2015. godine usvajanjem:

1. Zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu;

2. Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu;

3. Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak;

4. Odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa BORIS TADIĆ -Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije i

5. Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zaštitnika građana;

6. Odluke o kadrovskim izmenama u Republičkoj izbornoj komisiji (RIK).

Zakonom o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu predviđeno je da će svi zaposleni u prosveti dobiti 7.000 dinara jednokratne pomoći. Tu pomoć mogu da očekuju svi zaposleni u osnovnom i srednjem obrazovanju, višem i visokom obrazovanju, predškolskim ustanovama i učeničkom standardu i to do kraja 2015. godine. U pitanju je oko 160.000 zaposlenih u tim oblastima, a za to će iz budžeta biti izdvojeno 17 miliona evra.

Jednokratnu pomoć će dobiti svi zaposleni, s tim što svaki zaposleni može da dobije pomoć u samo jednoj ustanovi, odnosno, neće moći na oba mesta da dobije taj iznos ukoliko radi i u vrtiću i u školi.

Poslanici su dali saglasnost na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Zaštitnika građana, kojim je predviđeno da, u odnosu na trenutno stanje angažovanih u stručnoj službi te institucije, broj zaposlenih bude povećan za 28 izvršilaca.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je i Odluku o kadrovskim izmenama u Republičkoj izbornoj komisiji (RIK). Prema toj odluci, novi član RIK-a će biti direktor Republičkog zavoda za statistiku, Miladin Kovačević, umesto doskorašnjeg direktora, Dragana Vukmirovića, dok će dosadašnji sekretar RIK-a, Jana Ljubičić u buduće biti član. Novi sekretar RIK-a je Srđan Smiljanić, koji je do sada bio član tog tela.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 16.11.2015.
Naslov: Redakcija