Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE: JAVNA RASPRAVA O OVOM PROPISU POčEćE DO KRAJA 2015. GODINE


U budžetu za 2016. godinu verovatno će biti smanjena sredstva za lokalne samouprave, jer novca nema, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički, na skupu o unapređenju upravljanja javnim finansijama.

Kako je objasnila, problem ne leži u tome koliko ima novca, već kako je uređeno njegovo trošenje, kako je uređena nadležnost lokalne samouprave, kao i odgovornost i monitoring nad sprovođenjem propisa.

Kako je ocenila, vrlo zanimljivo i iznenađujuće je to što na kraju svake godine lokalne samuprave imaju budžetski suficit i zbog toga MMF i drugi posmatarači često kažu da sredstva treba smanjiti, jer lokalne samouprave ne mogu da ih potroše.

Dalje navodi da se sistem mora postaviti tako da lokalne samuprave znaju šta koliko košta, jer ako se cene postave realno, to počinje da stvara realniji okvir za budžet.

Udovički je navela i da je važna odgovornost, odnosno, da se zna ko je odgovoran za koju odluku, kao i da se zna koje su to finansije na koje lokane samouprave mogu da računaju. Kako navodi, moraju da postoje i konsekvence za neodgovorno ponašanje.

Udovički je najavila i da će u narednih nekoliko sedmica početi javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o finansiranju lokalne samouprave.

"To je važan zakon i očekujem njegovo donošenje u prvom kvartalu 2016. godine", rekla je Udovički, koja je pozvala sve zainteresovane strane da se uključe u javnu raspravu i dodala da se ne sme dozvoliti da taj zakon bude donet na brzinu.

"Pozivam vas da narednu godinu smatramo godinom rešavanja finansijskog položaja jedinica lokalne samouprave", rekla je Udovički.

Ona je dodala da ta godina može da počne sa usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o finansiranju lokalne samouprave, ali da mora još mnogo posla da se uradi i da se investira na početku godine, a da do kraja 2016. godine ta rešenja budu doneta.

Predsednik stalne konferencije gradova i opština (SKGO), Zoran Perišić, rekao je da SKGO partnerski učestvuje u realizaciji programa pod nazivom "Jačanje mehanizma odgovornosti u javnim finansijama", sa Državnom revizorskom insituticijom (DRI).

Ovaj program se, kako navodi, sprovodi u organizaciji programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i finansijsku podršku Vlade Švedske.

"Svrha programa je da unapredi efikasnost upotrebe javnih finansija, kako na nacionalnom, tako i lokalnom nivou, uz razvijanje mehanizama odgovornosti i transparentnosti u trošenju budžetskih sredstava u skladu sa važećim propisima i po princicpima efikanosti i svrsishodosti, a u korist građana Srbije", rekao je on.

Program je važan, kako navodi, jer je omogućio dvosmernu komunikaciju između jedinica lokalne samorupave i DRI, koja ranije nije postojala.

Vrhovni državni revizor u DRI, Duško Pejović, izjavio je da se ključni problemi na terenu ogledaju u nepravilnom korišćenju javnih sredstava i upravljanju javnom imovinom i nedovoljnom poštovanju propisa i procedura što jasno ukazuje na odsustvo javne odgovornosti.

On je naglasio važnost interne finansijske kontrole, odnosno efikasno finansijsko upravljanje u javnom sektoru, a samim tim i u lokalnoj vlasti, kao i značaj interne revizije.

"Interna revizija kod brojnih revidiranih subjekata nije uspostavljenja, ili ako je uspostavljena nije na najefikasniji način obavljala svoje aktivnosti", rekao je Pejović.

On je dodao da je posebno problematično i potencijano koruptivan vid upravljanja javnim sredstvima oblast davanja imovine u zakup i da država što pre treba da obrati pažnju na ovaj problem.

Kod nekih jedinica lokane samouprave su prema njegovim rečima prisutne i negativne pojave koje se odnose na plaćanje iz budžeta bez pravnog osnova i validne dokumentacije, kao i nabavke bez sprovođenja javnih nabavki ili se te nabavke sprovedu uz brojne propuste i nedostatke.

Stanje u poslovanju lokalnim samoupravama je, kako navodi, teško, složeno i opterećeno brojnim problemima.

"Preporuka je da se svi koji raspolažemo novcem poreskih obveznika trudimo i podižemo svest o tome da javna sredstva treba da potrošimo namenski, na racionalan i na zakonit način", istakao je Pejović.

Ambasador Švedske Krister Asp rekao je da upravljanje javnim finansijama jedan od ključnih funkcija svake države.

On je rekao da je Švedska rešila da podrži ovaj projekat kao deo cilja da se podrže reforme u Srbiji.

Asp je dodao da je ovaj projekat važan i za Poglavlje 32 o finansijskoj kontroli u okviru pregovora sa EU i dodao da Švedska podržava Srbiju u pregovorima sa Evropskom unijom.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 16.11.2015.
Naslov: Redakcija