Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA: TAKSA ZA STAMBENI OBJEKAT DO 100 KVADRATA IZNOSIćE 5.000 DINARA, A ZA OBJEKAT OD 200 KVADRATA 15.000 DINARA. VLASNICIMA ćE, UZ PRIJAVU, BITI POTREBAN IZVEšTAJ ZATEčENOG STANJA OBJEKTA SA ELABORATOM GEODETSKIH RADOVA I DOKAZ O SVOJINI. ONI KOJI SU PODNELI ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU, A AKO SU DOSTAVILI DOKAZE, PLATIćE TAKSU U ZAVISNOSTI OD KVADRATURE I NAMENE OBJEKATA, NAKON čEGA ćE IMOVINA BITI UPISANA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI


Predlog zakona o ozakonjenju objekata nalazi se u skupštinskoj proceduri. 16. novembra 2015. godine Predlog zakona je usvojio Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, dok će se pred poslanicima ovaj propis naći u okviru Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini, koja je zakazana za 17. novembar 2015. godine.

Predlogom zakona planirano je da se konačno reši problem nelegalno izgrađenih objekata i da se što više njih vrati u zakonske tokove, izjavila je državni sekretar u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandra Damnjanović, na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.

Ona je navela da će po ozakonjenju, nadležni državni organi te objekte upisati u katastar nepokretnosti, umesto da se, kao do sada, to ostavlja kao mogućnost vlasnicima stambenih objekata.

Damnjanović je istakla da će vlasnici stambenih objekata do 100 metara kvadratnih plaćati naknadu za ozakonjenje od 5.000 dinara, a da će ti iznosi biti višestruko veći za objekte namenjene komercijalnoj upotrebi.

Umesto upotrebnih i građevinskih dozvola, kao što je bio slučaj do sada, za te objekete će biti izdavano rešenje o ozakonjenju, rekla je ona i navela da će popis tih nezakonito izgrađenih objekata vršiti građevinski inspektori iz lokalnih samouprava, koji će imati godinu dana od stupanja zakona na snagu da taj posao završe.

Ostavljena je i mogućnost, kako je rekla, da se formiraju posebna radna tela pri lokalnim samoupravama koja će se, uz inspektore, baviti tim poslom.

Svaki pokušaj nelegalne gradnje nakon usvajanja zakona biće sprečen izradom satelitskih snimaka, koji će biti napravljeni na dan stupanja zakona na snagu. Posle tog dana, svaki nelegalni kvadrat koji se ne nalazi na tom snimku neće moći da bude legalizovan i biće srušen.

Objekti za koje vlasnici ne pokrenu proces ozakonjenja i ne plate taksu biće takođe srušeni, kao i objekti za koje je zahtev za legalizaciju ranije odbijen, ali i oni koji su građeni u parkovima prirode i na klizištima.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 16.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Reedakcija