Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAZVANA OSMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: NA DNEVNOM REDU PREDLOG ZAKONA O ZAšTITI UZBUNJIVAčA, PREDLOG ZAKONA O ZAPOšLJAVANJU STRANACA, KAO I PREDLOZI ZAKONA O POTVRđIVANJU MEđUNARODNIH SPORAZUMA


Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja za utorak, 18. novembra sa početkom u 10 časova, na kojoj će biti 12 tačaka dnevnog reda.

Dnevni red :

1. Predlog zakona o zaštiti uzbunjivača, koji je podnela Vlada (broj 011-3140/14 od 3. oktobra 2014. godine)

2. Predlog odluke o izboru javnih tužilaca za apelaciona javna tužilaštva, koji je podnela Vlada (broj 119-1679/14 od 23. maja 2014. godine)  

3. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva (broj 119-3016/14 od 23. septembra 2014. godine)

4. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva (broj 119-3702/14 od 14. oktobra 2014. godine)

5. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva (broj 119-3703/14 od 14. oktobra 2014. godine)

6. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o izručenju, koji je podnela Vlada (broj 011-3831/14 od 24. oktobra 2014. godine)

7. Predlog zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, koji je podnela Vlada (broj 501-3244/14 od 8. oktobra 2014. godine)

8. Predlog zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje, koji je podnela Vlada (broj 400-3887/14 od 29. oktobra 2014. godine)

9. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu reke Save, koji je podnela Vlada (broj 011-3809/14 od 23. oktobra 2014. godine)

10. Predlog zakona o potvrđivanju Drugog amandmana na Ugovor o saradnji između Vlade Republike Srbije i Evropske organizacije za eksploataciju meteoroloških satelita (EUMETSAT), koji je podnela Vlada (broj 011-3859/14 od 27. oktobra 2014. godine)  

11. Predlog zakona o zapošljavanju stranaca, koji je podnela Vlada (broj 103-3737/14 od 16. oktobra 2014. godine)

12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o statusu srpskih vojnih memorijala na teritoriji Ruske Federacije i ruskih vojnih memorijala na teritoriji Republike Srbije, koji je podnela Vlada (broj 011-3732/14 od 16. oktobra 2014. godine).

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 16.11.2014.