Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE: Obučeno oko 1500 koordinatora i članova radnih grupa za izradu plana integriteta


Odsek za planove integriteta je održao 20 obuka na daljinu namenjenih koordinatorima i članovima radnih grupa institucija koje su u obavezi da izrade plan integriteta u trećem ciklusu (2021-2024 godina). U periodu od 27.06. do 05.10.2022. godine obuci “Značaj plana integriteta i njegova izrada u aplikaciji” prisustvovalo je ukupno 1.478 koordinatora i članova radnih grupa iz 736 institucija iz svih 14 sistema.

Cilj obuke bio je da se učesnici upoznaju sa svrhom i načinom izrade plana integriteta kroz aplikaciju Agencije, sa posebnim osvrtom na identifikovanje i procenu rizika od korupcije - uključujući i način odabira adekvatnih mera poboljšanja u rizičnim radnim procesima. Takođe, koordinatori i članovi radnih grupa imali su priliku da postavljaju pitanja u vezi sa nedoumicama koje su imali prilikom izrade plana integriteta. Za situacije koje su učesnici opisali kao sporne, predavači su u aplikaciji pokazali konkretna rešenja.

Agencija podseća sve institucije da je u toku druga faza izrade plana integriteta u kojoj radna grupa treba da proceni rizike u svim oblastima/procesima koje su navedene u nacrtu (modelu) plana integriteta kao i da je krajnji rok za donošenje Odluke o usvajanju plana integriteta i njeno postavljanje u aplikaciju do 31.10.2022. godine.

Izvor: Vebsajt Agencija za sprečavanje korupcije, 07.10.2022.
Naslov: Redakcija