Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Odgovori Ministarstva trgovine na pitanja potrošača


Da li ste ikada potpisali ugovor a da niste pročitali sitno kucani tekst? Šta ako taj sitno kucani tekst glasi da je depozit koji ste uplatili nepovratan - čak i u slučaju da trgovac s kojim zaključujete ugovor ne ispuni svoju obavezu? Ili ukoliko odredba ugovora isključuje ili ograničava pravo potrošača da pokrene određeni postupak ili da upotrebi tužbu za zaštitu svojih prava? Šta ako je navedeno da ne možete da otkažete ugovor osim ako trgovcu ne platite prinudne troškove kao kompenzaciju?

ODGOVOR:

Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon - dalje: Zakon) propisuje da su nepravične ugovorne odredbe zabranjene. Potrošač čije je pravo povređeno na ovaj način može da to prijavi udruženju za zaštitu potrošača.

Kako da uporedite cene dva različita brenda žitarica kada je jedna upakovana u kutiju od 375 grama, a druga u kutiju od 500 grama?

ODGOVOR:

Zakon propisuje obavezu trgovca da istakne jediničnu cenu proizvoda - na primer, koliko proizvod košta po kilogramu ili po litru - kako bi vam pomogli da lakše odlučite koja je cena povoljnija.

Ako trgovac prodaje robu na sniženju, dužan je da istakne cenu pre sniženja i sniženu cenu robe. Trgovci koji se bave finansijskim uslugama imaju obavezu da pruže određene informacije na standardizovan način.

Na primer, trgovci za izdavanje zajmova i kreditnih kartica u obavezi su da vam kažu koliki je procenat kamatne stope na godišnjem nivou koji ćete morati da platite, a ne samo kolika je mesečna otplata.

Šta ako ste otišli na putovanje preko paket aranžmana, a turistička agencija bankrotira? Šta ukoliko vam je brošura o paket aranžmanu obećavala luksuzan hotel, a vi zateknete hotel u izgradnji?

ODGOVOR:

U oba slučaja, Zakon vam pruža zaštitu.

Turistička agencija ima obavezu da potrošaču pruži garanciju da će izvršiti povraćaj uplaćene cene i isplatiti troškove povratka potrošača ako turističko putovanje ne bude realizovano zbog nesposobnosti plaćanja turističke agencije.

Ako vaš odmor nije u skladu sa onim što vam je obećano u brošuri, turistička agencija je u obavezi da potrošaču ponudi druge odgovarajuće usluge, bez dodatnih troškova za potrošača.

Novi zakon o zaštiti potrošača obavezuje trgovca, odnosno turističku agenciju da pre zaključenja ugovora potrošača detaljno obavesti o karakteristikama putovanja počev od transporta do samih uslova smeštaja, ukupnoj ceni turističkog putovanja, uključujući poreze i dodatne troškove (aerodromske, boravišne takse), načinu plaćanja i roku za obaveštavanje potrošača o raskidu ugovora u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika.

Izvor: Vebsajt Politika, 14.10.2019.
Naslov: Redakcija