Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Agencija organizuje seriju okruglih stolova u cilju obaveštavanja ustanova, organizacija i javnih preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava o obavezama, zabranama i ograničenjima koje proističu iz Zakona


Agencija za borbu protiv korupcije organizovaće deset okruglih stolova širom Srbije u cilju obaveštavanja ustanova, organizacija i javnih preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava o obavezama, zabranama i ograničenjima koje proističu iz Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US).

Okrugli stolovi na temu "Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera" biće realizovani u Bačkoj Topoli, Zrenjaninu i Velikoj Plani tokom oktobra, kao i Valjevu, Pirotu, Nišu, Vranju, Novom Pazaru, Užicu i Zaječaru tokom novembra.

Teme okruglih stolova su: obaveze u pogledu prijavljivanja imovine funkcionera, obaveštavanja Agencije o stupanju, odnosno prestanku funkcije, evidenciji poklona, učestvovanju u postupcima javnih nabavki, sprečavanju sukoba interesa, ali i postupak utvrđivanja povrede odredaba Zakona i podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka i krivičnih prijava.

Plan i Program okruglih stolova za jesen 2017. godine Agencija je donela zbog potrebe za organizovanijom i dinamičnijom saradnjom sa lokalnim samoupravama u cilju efikasnije primene Zakona, ali i tako što je, uvidom u registre koje vodi, utvrdila da nisu sve institucije i funkcioneri ažurni u pogledu dostavljanja obaveštenja o stupanju, odnosno, prestanku funkcije funkcionera, kao i izveštaja o imovini i prihodima funkcionera.

Prvi okrugli sto biće održan u Bačkoj Topoli 18. oktobra 2017. godine u sali Skupštine opštine Bačka Topola sa početkom u 12 časova, a raspored za ostale gradove možete pogledati na ovom linku.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 13.10.2017.
Naslov: Redakcija