Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije


Agencija za borbu protiv korupcije predložiće smenu ministra pravde Srbije jer je 2013. godine bio u sukobu interesa, saznaje dnevni list "Politika".

Kako piše taj list, utvrđeno je da je ministar kao član Državnog veća tužilaca (DVT) i Visokog saveta sudstva (VSS) glasao da se njegovi pomoćnici izaberu za zamenika tužioca, odnosno sudiju za prekršaje.

Agencija je odluku donela po prijavi koju je u aprilu ove godine podnelo Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, a utvrđeno je da je ministar pravde postupao suprotno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

U rešenju, u koje je "Politika" imala uvid, navodi se da je ministar kao član DVT 26. juna 2013. učestvovao u odlučivanju o izboru, u to vreme posebnog savetnika u Ministarstvu pravde, za zamenika tužioca u Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu.

Gotovo identično ministar je postupio kada je 21. maja 2013. godine na sednici V S S glasao da savetnica u Ministarstvu M.M. bude izabrana za sudiju.

"Na ovaj način ministar pravde pogodovao je navedenim osobama i doveo u sumnju poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije, a da o sumnji u postojanje sukoba interesa koji je imao u konkretnim slučajevima nije pismeno obavesio agenciju. Zbog toga mu je na osnovu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije", piše u rešenju agencije, a prenosi "Politika".

Izvor: www.politika.rs