Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI


Na osnovu člana 77. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 - dr. zakon) kao i člana 3. Pravilnika o smernicama dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava javnost da je otpočeo rad na pripremi Nacrta zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.

Važeći Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi ("Sl. glasnik RS", br. 48/94 i 11/98 - dalje: Zakon) donet je 1994. godine a minimalno izmenjen 1998. godine i po nizu svojih rešenja je restriktivan, prevaziđen i neusaglašen sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav).

U osnovi, taj zakon ne omogućuje građanima da efikasno ostvaruju svoje pravo na učešće u vršenju vlasti putem referenduma i narodne inicijative. Primena niza rešenja tog zakona u praksi je pokazala velike nedostatke, zbog čega se referendum i narodna inicijativa retko koriste. Neke od ključnih odredbi važećeg Zakona nisu u saglasnosti sa Ustavom i to u oblasti referenduma, (krug ovlašćenih predlagača sprovođenja referenduma, većina od ukupnog broja birača kao uslov za uspeh referenduma, nadležnost suda itd.), a u oblasti narodne inicijative je ključno ograničenje neprimereno kratak rok od osam dana za prikupljanje potpisa. Zakonska rešenja ne poznaju, niti uređuju, sve vrste referenduma koje poznaje Ustav. U njima se ne nalaze ni pravila koja su korespodentna sa promenama u izbornom zakonodavstvu, niti je obezbeđena adekvatna zaštita prava birača i potpisnika narodne inicijative.

Zbog svega toga, postoji očigledna potreba za donošenjem novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, koji bi bio materijalno i formalno usaglašen sa Ustavom i omogućio šire učešće građana u vršenju vlasti putem referenduma i narodne inicijative.

Rad na pripremi Nacrta zakona bi trebalo da rezultira rešenjima svih navedenih problema u primeni važećeg zakona ali i dalje, unapređenje zaštite prava građana u ovim postupcima, omogućavanje prikupljanja potpisa građana i elektronskim putem, uređivanjem finansiranja, izveštavanja i sprovođenja referendumske kampanje i sprovođenja narodne inicijative, obaveze organa u ovim postupcima, izgradnju administrativnih kapaciteta za pravilno sprovođenje svih procesnih radnji u ovim oblastima i drugo.

Nakon završetka ovog dela postupka pripreme Nacrta zakona, planirano je sprovođenje postupka javne rasprave radi sprovođenja dodatnih konsultacija sa svim zainteresovanima.

Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije mogu poslati na: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs 

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 11.09.2019.
Naslov: Redakcija