Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VRHOVNI KASACIONI SUD: Odredba ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom u CHF ili EUR koji je isplaćen po kupovnom a naplaćivan po srednjem ili prodajnom kursu, je NIŠTAVA i NEZAKONITA. NBS bi morala da naloži bankama da izvrše povraćaj


Vrhovni kasacioni sud je doneo Rešenje u kom je zauzeo stav po pitanju odredbi ugovora kojima je banka isplaćivala kredit po nižem tipu kursa (kupovni ili srednji), a naplaćivala ga po višem (srednji ili prodajni). Stav VKS je da je ovakvo ugovaranje NEZAKONITO i revizija banke je odbijena!

Nakon više desetina pravnosnažnih presuda u kojima su sudovi ovakve odredbe proglašavali NIŠTAVIM i dosuđivali da banke vrate novac koji su naplatile primenom različitih tipova kursa, sada imamo i jasan stav najviše sudske instance, navode iz udruženja Efektiva. Odredba ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom u CHF ili EUR koji je isplaćen po kupovnom a naplaćivan po srednjem ili prodajnom kursu, ili je bio isplaćen po srednjem na naplaćivan po prodajnom, je NIŠTAVA jer je narušila osnovno načelo Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), jednakost uzajamnih davanja!

U ovom Rešenju VKS čak potvrđuje da revizija u sporu male vrednosti nije dozvoljena, ali i da jeste, po ovom pitanju ishod NE BI BIO POVOLJAN ZA BANKU!

Dakle, sada je potpuno jasno da korisnici CHF kredita kod banaka, kod kojih je bilo ovakvih odredbi, mogu sudski putem da potražuju povraćaj novca uz pripis zatezne kamate koja će udvostručiti iznos potraživanja.

Bilo je toga i u evro kreditima, pa je najbolje svaki ugovor detaljno pregledati!

Nakon zauzimanja stava VKS, NBS bi morala da naloži bankama da izvrše povraćaj ovako naplaćenog novca, podjednako kao što je uradila 2013. godine Odlukom o povraćaju novca od povećavanja kamate!

Rešenje VKS-a dostupno je na sajtu Efektive.

Izvor: Vebsajt Efektive, 09.09.2019.
Naslov: Redakcija