Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA: UREđENJE OBAVEZE VODOPRIVREDNIH PREDUZEćA I MINISTARSTVA KADA JE REč O SISTEMU ODBRANE OD POPLAVA


Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o vodama trebalo bi da omogući unapređenje uslova za dobro upravljanje tim resursom, zadovoljenje potreba stanovništva i zaštitu od štetnog dejstva, izjavila je ministarka poljoprivrede i zaštite zivotne sredine, Snežana Bogosavljević Bošković.

Predloženim rešenjima biće obezbeđeno funkcionisanje tri stuba koja su važna za sektor vodoprivrede: korišćenje vode, zaštita vode, i zaštita od štetnog dejstva vode, jer voda je važan resurs i uslov opstanka života na zemlji, rekla je ministarka na javnoj raspravi o Nacrtu zakona, održanoj u Privrednoj komori Srbije.

Ona je dodala da je cilj da se zakonom obezbedi racionalno korišćenje vode koja će zadovoljiti potrebe, ali i omogući dobro upravljanje.

"Reč je o važnom zakonu i želimo da otklonimo uočene nedostatke u trenutno važećem Zakonu o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 93/2012), rekla je ministarka.

Ona je dodala da je cilj da se nacionalno zakonodavstvo i određene odredbe usklade sa direktivama EU, poboljšaju i preciznije urede odredbe koje se osnose na obaveze vodoprivrednih preduzeća i Ministarstva kada je reč o sistemu odbrane od poplava.

Ministarka je ukazala da je cilj da se kroz zakonska rešenja spreči zagađenje voda i omogući njihova bolja zaštita imajući u vidu velike prošlogodišnje poplave.

"Moramo stvoriti efikasan sistem zastite od voda, kao i štetnog dejstva erozija i bujica što je takođe sadržano u Nacrtu zakona", rekla je ministarka ističući da očekuje da bi zakon mogao da bude u proceduri za oko mesec i po dana.

Ona je na prvoj javnoj raspravi od tri planirane iznela podatak da je implementacija samo tri direktive koje se odnose na vode procenjena na oko osam milijardi evra.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama sprovodiće se do 30. septembra 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 16.09.2015.