Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIMENA KONCEPTA ZELENE EKONOMIJE KROZ USVAJANJE SETA ZELENIH ZAKONA


Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pripremilo je za usvajanje set zakona koji se direktno odnose i doprinose primeni koncepta zelene ekonomije. To su Nacrti zakona o izmenama i dopunama:

  • Zakona o zaštiti životne sredine,
  • Zakona o upravljanju otpadom,
  • Zakona o zaštiti prirode,
  • Zakona o nacionalnim parkovima i
  • Zakona o zaštiti zemljišta.

Prema rečima ministarke poljoprivrede i zaštite životne sredine, Snežane Bogosavljević Bošković, ovim zakonima se reafirmiše ponovno uspostavljanje Fonda, afirmiše razvoj reciklažne industrije u kontekstu očuvanja resursa i novih radnih mesta, otpad sagledava u potpunosti kao resurs, stvaraju bitne preduslove za zaštitu i očuvanje našeg ukupnog prirodnog i kulturnog nasleđa, zaštitu i očuvanje bogatog biodiverzitea i geodiverziteta Srbije, uz očuvanje i unapređivanje ekološki značajnih područja.

Upravljanje otpadom, a naročito sakupljanje i razvrstavanje otpada, je ekološko, ali i ekonomsko pitanje u kojem leži veliki potencijal. Zeleno zapošljavanje moglo bi da predstavlja ključnu kariku u borbi protiv siromaštva. Procenjuje da bi se implementacijom propisa u sektoru upravljanja otpadom rast poslova povećao za 10% od sadašnjeg trenda zapošljavanja, precizirala je ministarka.

Zelena ekonomija se odnosi na široko korišćenje obnovljivih resursa kao izvora energije, povećanje energetske efikasnosti, ali jednako tako i na razvoj i primenu održive organske poljoprivrede. Sve ovo rezultira kreiranjem novih "zelenih" radnih mesta koja su u direktnoj vezi sa životnom sredinom i okretanje tzv. opštem, "zelenom" privrednom rastu", rekla je ministarka.

Zelena ekonomija može da se postigne samo kroz konkretan paket mera – zakonodavne i tržišne mehanizme, kao i uključivanjem privatnog sektora. Ministarka je naglasila da su istraživanje i inovacije u oblasti "zelenih" tehonologija ključne, kao i prenos tehnologija od razvijenih ka zemljama u razvoju je ključno sredstvo za podsticanje zelenog ekonomskog razvoja.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, 16.09.2015.