Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVAJANJE ZAKONA O USLUGAMA I O PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA USLOV ZA OTVARANJE PREGOVARAČKOG POGLAVLJA 3


Do kraja 2015. godine planirano usvajanje Zakona o uslugama i Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija, izjavila je državna sekretarka Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Tatjana Matić.

Kako je navela, u pripremi je formiranje jedinstvene kontaktne tačke za usluge, kao i izrada Strategije usluga. U toku je i izrada Strategije za usklađivanje zakonodavstva u oblasti profesionalnih kvalifikacija sa evropskim pravnim tekovinama u cilju ispunjavanja merila za otvaranje Pregovaračkog poglavlja 3 i akcionog plana.

Delegacija Republike Srbije koju je predvodila državna sekretarka, sastala se 16. septembra 2015. godine u Briselu sa predstavnicima Evropske komisije u cilju predstavljanja merila za otvaranje Pregovaračkog poglavlja 3 "Poslovno nastanjivanje i sloboda pružanja usluga".

Na sastanku su predstavnici Evropske komisije dali smernice i uputstva za izradu potrebne strategije, kako bi se ispunilo utvrđeno merilo. Pored toga, predstavljeni su i naredni koraci pregovaračkog procesa.

Državna sekretarka je informisala predstavnike Evropske komisije o napretku u pregovaračkom poglavlju 3, ostvarenom nakon sastanka bilateralnog skrininga i Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 16.09.2015.