Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2016. GODINU: ROK ZA DOSTAVU DOKUMENTACIJE 30. OKTOBAR 2015. GODINE


U skladu sa članom 64a stav 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon i 41/2009) i Instrukcijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj: 320–11-5512/2009-06 od 3.11.2010. godine, upućuje se javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, vlasnicima:

  • funkcionalnih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina, u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata (u daljem tekstu: infrastruktura), a koji se nalazi na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Sada,
  • objekata za uzgoj i držanje životinja, a koji se bave uzgojem i držanjem životinja na teritoriji Grada Novog Sada,

da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Sada za 2016. godinu, do 30. oktobra 2015. godine Komisiji za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada (u daljem tekstu:Komisija).

Uz zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi dostavlja se potrebna dokumentacija:

1. Izvod iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti, a uslučaju da infrastruktura nije uknjižena u javne knjige o evicenciji nepokretnosti potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu na infrastrukturi (građevinska, odnosno upotrebna dozvola, odnosno izvod iz prospekta privatizacije kojim se dokazuje da je ta infrastruktura ušla u procenu vrednosti društvenog kapitala, odnosno IZVOD iz popisa osnovnih sredstava);

2. Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije o stanju i funkcionalnosti i infrastrukture (višegodišnji zasadi moraju biti "u rodu", a objekti "u funkciji"), sa navedenim katastarskim parcelama na kojima se nalazi infrastruktura.

3. Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava (u aktivnom statusu

4. Saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine na investiciona ulaganja za infrastrukturu koja je podignuta nakon jula 2006. godine i dokaz o vlasništvu te infrastrukture (faktura);

5. Vodna dozvola za ribnjake izdata od nadležnog organa.

Lica zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu infrastrukture treba da dostave Zahtev za izlazak republičke poljoprivredne inspekcije Komisiji za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada do 30. septembra 2015. godine, sa navedenim katastarskim parcelama koje su predmet zahteva, radi blagovremenog izlaska inspekcije na teren i izrade zapisnika koji je sastavni deo dokumentacije koju treba dostaviti do 30. oktobra 2015. goline.

Kontakt osobe za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom su Ivanka Čubrilo i Dušan Tubić, telefon: 021/6614-085 ili lično u prostorijama Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada, ul. Rumenačka, broj 110a, I sprat, kancelarija broj 4.

Javni poziv u celosti možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Grad Novi Sad, 16.09.2015.