Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SET PROPISA ZA REŠAVANJE PROBLEMA NENAPLATIVIH KREDITA: U PRIPREMI IZMENE I DOPUNE ZAKONA O HIPOTECI I ZAKON O PROCENITELJIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI


U okviru sprovođenja Strategije za rešavanje problematičnih kredita, Vlada Republike Srbije priprema izmene i dopune Zakona o hipoteci, Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, a do kraja 2015. godine treba da donese odgovarajuće propise koji će omogućiti da se reši problem poreskog tretmana nenaplativih kredita u realnom sektoru, izjavio je pomoćnik ministra finansija, Zlatko Milikić.

"Ima zaintersovanih firmi koje se bave otkupom nenaplativih kredita", nagovestio je Milikić i ocenio da bi tržište otkupa i prodaje nenaplativih kredita moglo da zaživi već u prvom kvartalu 2016. godine.

Milikić je naveo da Strategija za rešavanje problematičnih kredita sadrži sevobuhvatan paket mera sa ciljem da rastereti finansijski i bankarski sistem i pomogne realni sektor zemlje, da se normalno razvija neopterećen dugovima.

Milikić je napomenuo da je za Strategiju Vlada Republike Srbije dobila pohvale od MMF-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija, napominjući da se sa problematičnim kreditima susreću mnogo razvijenije ekonomije na globalnom nivou, kao posledica svetske finansijske krize iz 2008. godine.

Osim Strategije, u avgustu 2015. godine su usvojena i dva akciona plana - prvi, Akcioni plan Vlade Republike Srbije, koji obuhvata sva ministarstva uključena u realizaciju Strategije za rešavanje problematičnih kredita i drugi - Akcioni plan NBS, podsetio je Milikić na skupu u Privrednoj komori Beograda.

Prema važećim propisima, samo druga banka može da preuzme otplatu problematičnih kredita koje imaju fizička lica, rekao je Milikić i dodao da se radi na donošenju propisa koji će dodatno zaštititi fizička lica od prinudne naplate od poverilaca.

Milikić je rekao da je Ministarstvo pravde, u saradnji sa Svetskom bankom, počelo obuku sudova i sudija za predmete koji se bave nenaplativim kreditima, a pogotovo na upoznavanju sudija sa finansijskim aspektima nenaplativih kredita.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 16.09.2015.