Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KONSULTATIVNI SASTANAK "IMPLEMENTACIJA AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU 2014-2015"


Konsultativni sastank Otvorena uprava u Srbiji: Implementacija Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu 2014-2015., održaće se 21. septembra 2015. godine, od 9.30 do 13.30 časova, u Palati Srbija (sala Srbija), Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd.

Skup organizuje Centar za evropske politike (CEP), kao nacionalna istraživačka organizacija Nezavisnog mehanizma za izveštavanje Partnerstva za otvorenu upravu uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave kao organa državne uprave koji je nadležan za koordinaciju izrade, implementacije i izveštavanja Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za 2014. i 2015. godinu. Idejna saradnja je uspostavlјena sa Centrom za evroatlantske studije (CEAS), koji trenutno realizuje drugi ciklus projekta "Zagovaranje otvorenih uprava: postavlјanje dnevnog reda i praćenje akcionih planova zemalјa od strane civilnog društva" i ima dugogodišnje iskustvo u radu sa Partnerstvom.

Tema skupa je procena srednjoročne implementacije mera i aktivnosti koje su predviđene Akcionim planom 2014-2015. Skup će otvoriti Nabojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike, Dražen Maravić, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, i Marijana Trifunović Stefanović, tim lider u okviru USAID Projekata za reformu pravosuđa i odgovornu vlast.

Rad će biti podelјen po grupama koje odgovaraju obavezama Akcionog plana, kako bi se detalјnije razgovaralo o problemima, izazovima i uspesima u implementaciji i potom došlo do zaklјučaka o glavnim preprekama i mogućim pristupima da se one prevaziđu.

Prijave za učešće potrebno je dostaviti na mejl adresu: amanda.orza@cep.org.rs ili broj telefona: 011 2659 491, najkasnije do 17. septembra u 12 časova. 

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 16.09.2015.