Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: SINDIKATI ćE TRAżITI OCENU USTAVNOSTI ODLUKE O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2016. GODINE


Savez samostalnih sindikata Srbije najavio je da će se obratiti Ustavnom sudu, kako bi ocenio ustavnost i zakonitost Odluke o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2016. godine ("Sl. glasnik RS", br. 79/2015), kojom je odlučeno da seminimalna cena rada za 2016. godinu neće menjati, odnosno da iznosi 121 dinar po radnom času.

U SSSS tvrde da je takva odluka doneta jednostrano, kao i da je u suprotnosti sa odredbama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

Reprezentativne sindikalne centrale (SSSS i UGS "Nezavisnost") su argumentovano, u skladu sa članom 112. stav 3. Zakona o radu, predložile da minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za 2016. godinu iznosi 143,55 dinara ("neto" po radnom času), podseća se u saopštenju SSSS.

Taj predlog na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nisu prihvatili predstavnici ministarsatva finansija i rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja i Unija poslodavaca Srbije.

SSSS je pri predlaganju te cene rada, kako objašnjavaju, imao u vidu da je planirana inflacija za 2016. godinu u iznosu od 4,1 odsto, te da bi po tom osnovu minimalna cena rada, za 2016. godinu iznosila 143,55 dinara.

Predlog za povećanje minimalne cene rade po radnom času neto, sa sadašnjih 121 na 143,55 dinara, SSSS obrazlaže time što su u privredi i na tržištu rada ostvareni parametri na osnovu kojih bi moglo da dođe do povećanja cene rada.

Vlada Republike Srbije je odluku o minimalnoj ceni donela u ponedeljak, 14. septembra 2015. godine, nakon što predstavnici poslodavaca i sindikata nisu uspeli da se dogovore o iznosu cene rada za 2016. godinu u roku od 15 dana od dana početka pregovora.

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

Član 112

Minimalna cena rada utvrđuje se odlukom socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: Socijalno-ekonomski savet).

Ako Socijalno-ekonomski savet ne donese odluku u roku od 15 dana od dana početka pregovora, odluku o visini minimalne cene rada donosi Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) u narednom roku od 15 dana.

Pri utvrđivanju minimalne cene rada polazi se naročito od: egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe, kretanja stope zaposlenosti na tržištu rada, stope rasta bruto domaćeg proizvoda, kretanja potrošačkih cena, kretanja produktivnosti i kretanja prosečne zarade u Republici.

Odluka o utvrđivanju minimalne cene rada sadrži obrazloženje koje odražava sve elemente iz stava 3. ovog člana.

Ako dođe do značajne promene nekog od elemenata iz stava 3. ovog člana, Socijalno-ekonomski savet je obavezan da razmotri obrazloženu inicijativu jednog od učesnika Socijalno-ekonomskog saveta za otpočinjanje pregovora za utvrđivanje nove minimalne cene rada.

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

Minimalna cena rada ne može se utvrditi u nižem iznosu od minimalne cene rada utvrđene za prethodnu godinu.

Izvor: Vebsajt Tanjug, Redakcija, 16.09.2015.