Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV DOMAĆIM STARTAPIMA ZA BESPLATNO KORIŠĆENJE NACIONALNE PLATFORME ZA VEŠTAČKU INTELIGENCIJU: Prijave se podnose do 15. septembra 2023. godine


Naučno-tehnološki parkovi iz Beograda, Novog Sada, Čačka i Niša objavili su javni poziv domaćim startapima za besplatno korišćenje Nacionalne platforme za veštačku inteligenciju, saopštila je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu (ITE). Prijave se podnose putem e-formulara i traju do 15. septembra.

Kancelarija je ranije potpisala sporazume o korišćenju resursa Nacionalne platforme za veštačku inteligenciju (AI platforma) sa četiri naučno-tehnološka parka, uz mogućnost da parkovi te resurse dele sa startapovima koji su njihovi članovi.

Pravo učešća imaju sve startap kompanije, u skladu sa Zakonom o inovacionoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) i internim aktima naučno-tehnoloških parkova, u većinskom srpskom vlasništvu, ne starije od pet godina u momentu slanja prijave.

- Neophodno je da startap kompanija, ukoliko već nije postojeći član nekog od naučno-tehnoloških parkova, izabere naučno-tehnološki park kojem prirodno teži po svom sedištu i regionu ili području i u slučaju izbora je u obavezi da postane član odabranog naučno-tehnološkog parka - navodi se u saopštenju.

Prednost u izboru imaju kompanije aktivne u oblastima definisanim kao prioritetnim u Strategiji pametne specijalizacije Republike Srbije.

Prijavljeni startapovi biće ocenjivani na osnovu broja godina od osnivanja, broja zaposlenih, usklađenosti projekta sa pametnom specijalizacijom, dobijene investicije ili granta, toga da li je proizvod u fazi razvoja i testiranja i da ima prve korisnike, usklađenosti cilja projekta i potreba sa resursima koji se nude, kao i vremenskim okvirom i načinom korišćenja.

Dodeljeni resursi na AI platformi se mogu koristiti do tri meseca, uz mogućnost produženja navedenog perioda ukoliko startap – korisnik ima realnu potrebu za tim.

Startapovi koji budu izabrani će dobiti svu pomoć za rad na AI platformi od strane Admin tima Nacionalne platforme.

- Prva Nacionalna platforma za veštačku inteligenciju u Državnom data centru u Kragujevcu predstavlja superkompjuter poslednje generacije, visokih performansi, računarske gustine od 5 peta FLOPS-a, proizvođača NVIDIA spreman da obradi ogromnu količinu informacija u kratkom vremenskom periodu - piše u saopštenju.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Novosti, 11.08.2023.
Naslov: Redakcija