Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Do 10. septembra 2018. godine izjašnjavanje kandidata, koji su podneli prijavu na oglas za izbor sudija u Upravnom sudu, o tome da li žele da ostvare svoje pravo da ponovo polažu ispit iz materije upravnog prava


Obaveštavaju se kandidati, koji su podneli prijavu na oglas za izbor sudija u Upravnom sudu ("Sl. glasnik RS" br. 39/2018 od 25. maja 2018. godine), a koji su prema evidenciji Visokog saveta sudstva već polagali ispit na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira, da se pisanim putem, podneskom ili putem email-a, izjasne o tome da li žele da ostvare svoje pravo da ponovo polažu ispit iz materije upravnog prava.

Ukoliko kandidat odluči da ponovo polaže ispit iz materije upravnog prava, kandidatu će biti uzeta u obzir ocena ostvarena na poslednjem ispitu.

Potrebno je da pisane izjave dostavite do 10. septembra 2018. godine, sa pozivom na broj: 7-00-109/2018-01, na sledeće e-mail adrese marija.ristic@vss.sud.rs i natasa.djelic@vss.sud.rs ili na adresu: Visoki savet sudstva, Resavska 42, Beograd.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 15.08.2018.
Naslov: Redakcija