Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NBS UPOZORAVA PRAVNA LICA NA NOVI OBLIK PREVARE S MENICAMA


Narodna banka Srbije obaveštava o novoj pojavi prevarnih radnji, a koja se ogleda u sledećem:

U filijali poslovne banke kod koje postojeće pravno lice nema račun, vrši se otvaranje računa na osnovu falsifikovane lične karte i drugih dokumenata. Potom se, u istoj banci, izvrši registracija menice i ubrzo podnese menica na naplatu. Dužnik, koji je žrtva prevarne radnje, za istu saznaje kada su sredstva već skinuta sa njegovog računa i traži od Narodne banke Srbije povraćaj sredstava ili obustavljanje daljeg postupka prinudne naplate.

Prinudna naplata Narodna banka Srbije dopisom navodi da NBS nema osnova da bez rešenja nadležnog suda obustavi dalju naplatu menice.

Da bi zaštitili svoju kompaniju, predlažemo da bar jednom nedeljno izvršite uvid u Registar računa i Registar menica i ovlašćenja koja vodi Narodna banka Srbije.

Preko sajta Narodne banke Srbije, na početnoj strani u koloni, sa leve strane, klikom na Prinudna naplata, postoji 6 opcija, među kojima su Pretraživanje jedinstvenog Registra računa i Pretraživanje Registra menica i ovlašćenja. Ove opcije omogućavaju da se, po unosu matičnog broja kompanije/preduzetnika dobije podatak o svim računima i registrovanim menicama.

 

Ukoliko otkrijete da imate račun kod banke kod koje niste otvorili račun ili registrovanu menicu koju niste izdali, pravovremenim reagovanjem možete sprečiti da postanete žrtva navedene prevarene radnje.

Izvor: Vebsajt Mreže za poslovnu podršku, 02.08.2016.