Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STUPIO NA SNAGU NOVI PRAVILNIK O AUDIO-VIZUELNIM KOMERCIJALNIM KOMUNIKACIJAMA


U skladu sa oredbama člana 60, člana 67. stav 19. i člana 71. Zakona o elektronskim medijima (“Službeni glasnik RS”, broj 83/14), Savet Regulatornog tela za elektronske medije je, na sednici održanoj 31. jula 2015. godine, doneo Pravilnik o audio-vizuelnim komercijalnim komunikacijama.

Pravilnik o audio-vizuelnim komercijalnim komunikacijama objavljen je u “Službenom glasniku RS”, broj 69/15 od 7. avgusta 2015. godine, i stupa na snagu 15. avgusta 2015. godine.

Pravilnik možete preuzeti na sledećem linku: Pravilnik o audio-vizuelnim komercijalnim komunikacijama

Izvor: Vebsajt Regulatornog tela za elektronske medije, 14.08.2015.