Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS PREPORUČILA NARODNOJ SKUPŠTINI RS DA SE NE IZJAŠNJAVA PONOVO O PREDLOGU ZAKONA O USLOVIMA PRODAJE ODREĐENIH NEPOKRETNOSTI U SVOJINI SRBIJE


Vlada RS preporučila je Narodnoj skupštini RS da se ne izjašnjava ponovo o Predlogu zakona o uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Srbije, koji joj je predsednik Srbije, početkom avgusta vratio na ponovno odlučivanje.

U dopisu koji je stigao u republički parlament piše da Vlada Srbije preporučuje Skupštini Srbije da odluči da ne glasa ponovo o tom zakonskom predlogu, što će značiti da taj predlog nije usvojen.

Skupština Srbije usvojila je taj zakon 31. jula, a pet dana kasnije predsednik Nikolić ga je vratio republičkom parlamentu na ponovno odlučivanje, navodeći da je on protivustavan.

Nikolić je u obrazloženju te odluke naveo da smatra da bi njegovim donošenjem bio povređen Ustav Srbije, koji u članu 84 predviđa da "svi imaju jednak položaj na tržištu".

U obrazloženju Predsednik je naveo i da taj zakon ne uređuje na odgovarajući način prodaju određenih nepokretnosti, i podsetio da Zakon o javnoj svojini ograničava "da odredbe posebnih zakona kojima se uređuje režim stvari u javnoj svojini ne mogu biti u suprotnosti sa ovim zakonom".

Mediji su preneli da je za Predsednika bilo sporno to što pravo na kupovinu državnih vila i stanova imaju samo njihovi zakupci i što se u javnosti više od godinu dana znalo da je takav zakon u pripremi, pa su se zaključivali ugovori o zakupu za nekretnine koje su sada predmet prodaje.

Zakonom je predviđeno da pravo na kupovinu imaju korisnici i zakupci koji su ugovore potpisali pre 1. januara ove godine.

Ovakav rasplet događaja najavio je pre nekoliko dana i premijer Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da je zakon povučen zbog nesaglasnosti sa pojedinim ustavnim odredbama i da će Vlada odustati od tog propisa i "zbog zlonamernih tumačenja motiva za njegovo donošenje".

Izvor: Tanjug, 14.08.2015.