Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STRATEGIJA ZA REŠAVANJE PROBLEMATIČNIH KREDITA DONEĆE BOLJE UPRAVLJANJE LOŠOM AKTIVOM


Strategija za rešavanje problematičnih kredita podrazumeva unapređenje supervizije banaka, da banke same objavljuju podatke o lošim kreditima, te bolju procenu vrednosti nekretnine pod hipotekom, rečeno je Tanjugu u Narodnoj banci Srbije (NBS).

NBS navodi da se očekuje da će Strategija dati rezultate koji će se pozitivno odraziti na kreditnu aktivnost i na privredni rast.

Strategiju za rešavanje problematičnih kredita usvojila je Vlada Srbije, a izvršni odbor centralne banke je istog dana doneo i Odluku o usvajanju akcionog plana NBS za sprovodenje te strategije.

Akcionim planom su definisane konkretne aktivnosti koje će centralna banka preduzeti u narednom periodu, kao i rokovi za njihovo sprovođenje.

Pre svega je reč o aktivnostima u segmentu unapređenja kapaciteta banaka za rešavanje pitanja problematičnih kredita (NPL), navedeno je u odgovoru NBS Tanjugu.

"Ključne oblasti koje su sadržane u akcionom planu odnose se na unapređenje u oblasti supervizije banaka sa akcentom na regulatorni okvir za tretman restrukturiranih potraživanja i na unapređenje procesa upravljanja lošom aktivom u bankama", navode u NBS.

Pored toga, kako je rečeno, fokus će biti i na unapređenju primene računovodstvenih standarda u bankama, na objavljivanju podataka od strane banaka, kao i na podršci adekvatnijoj proceni vrednosti nepokretnosti koje su predmet obezbeđenja kredita.

Narodna banka naglašava da je, uprkos krizi, bankarski sektor u Srbiji ostao visoko kapitalizovan i likvidan, te problematični krediti ne ugrožavaju stabilnost finansijskog sektora.

"Učešće problematičnih kredita predstavlja izvor rizika, ali njihov nivo još ne ugrožava stabilnost finansijskog sektora posebno imajući u vidu pokrivenost tih kredita regulatornim rezervisanjima", navodi NBS.

Narodna banka Srbije poručuje da će, kao i do sada, preduzimati mere iz svoje nadležnosti u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

"Očekuje se da koordinirane aktivnosti svih nadležnih institucija daju rezultate koji će se pozitivno odraziti na kreditnu aktivnost, a posledično i na privredni rast, i da će sprovođenje mera predviđenih Strategijom snažno uticati na smanjenje nivoa problematičnih kredita", navodi NBS.Strategija za rešavanje problematičnih kredita koju je Vlada Srbije usvojila 13. avgusta godine izrađena je u saradnji nadležnih ministarstava i Narodne banke Srbije.

Izvor: Tanjug, 14.08.2015.