Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: Inspektori su dužni da najave nadzor poslodavcu, što je u suprotnosti sa međunarodnim konvencijama. Potrebno omogućiti da inspektori rada vrše nadzore i ulaze na radna mesta slobodno i bez prethodne najave


Srbija bez odlaganja treba da osigura da njeni inspektori rada mogu da vrše nadzore i ulaze na radna mesta slobodno i bez prethodne najave poslodavcu, naložio je Komitet za primenu standarda Međunarodne organizacije rada Ministarstvu za rad na konferenciji u junu ove godine.

U dokumentu Komiteta takođe piše da Srbija do septembra ove godine mora da izvesti koje je mere preduzela po ovom pitanju, a prema rečima predstavnika Međunarodne organizacije rada (MOR), Srbija će u narednom periodu morati da menja Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dalje: Zakon).

"Srbija je ove godine (2019. godine) bila slučaj na Komitetu za primenu standarda Međunarodne organizacije rada", navodi Čedanka Andrić, izvršna sekretarka sindikata UGS "Nezavisnost" koja je prisustvovala toj konferenciji.

Prema njenim rečima, Srbija je prekršila Konvenciju 81 MOR-a koja se odnosi na rad inspekcije rada. U ovoj konvenciji koju je Srbija ratifikovala između ostalog piše da inspektori rada "ulaze slobodno bez prethodne opomene u svako doba dana i noći u svako preduzeće koje podleže kontroli inspekcije".

Suprotno ovom članu konvencije, inspektori u Srbiji su dužni da najave nadzor poslodavcu i to u skladu sa Zakonom.

"Inspektor u pisanom obliku obaveštava nadziranog subjekta o predstojećem inspekcijskom nadzoru, najkasnije tri dana pre početka nadzora", piše u članu 17. Zakona.

U istom članu Zakona pak pobrojano je više slučajeva u kojima se nadzor ne najavljuje, između ostalog, kada to nalaže zaštita javnog interesa, odnosno otklanjanje opasnosti po život ili zdravlje ljudi, imovinu, prava i interese zaposlenih i drugih radno angažovanih lica, itd.

Andrić kaže da su zamerke sindikata na Zakon o inspekcijskom nadzoru ignorisane 2015. godine kada je taj propis donelo Ministarstvo državne uprave.

"Zakon nije bio podnet na mišljenje Socijalno-ekonomskom savetu, a tada je i Ministarstvo za rad dalo negativno mišljenje na ovaj Zakon", kaže Andrić.

Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada za Republiku Srbiju, potvrđuje da je utvrđeno da Zakon u Srbiji koji se odnosi na inspekciju rada nije usaglašen sa međunarodnim konvencijama - konvencijom 81 i konvencijom 129 (koja se odnosi na inspekcijski nadzor u poljoprivredi).

"Ako se inspekciji rada preko Zakona nameće najavljivanje nadzora, smatra se da ona ne ispunjava svoju dužnost", kaže Protić.

Andrić takođe kaže da se inspekcijski nadzor često obesmišljava najavljivanjem nadzora unapred.

"Vi (kao poslodavac) u međuvremenu možete da antidatirate dokumenta, dopunite ako nečeg nema, mogućnosti da izigrate nadzor su ogromne. Šta više, prema propisima, ukoliko inspektor tokom nadzora pronađe nepravilnosti u delu u kom nije najavio poslodavcu da će kontrolisati, on mora da dopuni i ponovo pošalje obaveštenje", kaže Andrić.

Iz Ministarstva za rad su potvrdili da je Komitet Međunarodne organizacije rada naložio da Srbija usaglasi propise sa odredbama konvencija broj 81 i 129.

"Međunarodna organizacija rada će pružiti tehničku pomoć Republici Srbiji radi usklađivanja zakonodavstva sa međunarodnim standardima", navodi se u odgovoru.

U odgovoru Ministarstva takođe piše da "inspekcijski nadzor može da se vrši i bez prethodne najave, što Inspektorat za rad redovno i čini".

Prema rečima izvršne sekretarke UGS "Nezavisnost", Ministarstvo za rad je na konferenciji Komiteta u Ženevi navelo u odbranu rada inspekcije rada u Srbiji da se samo 7% nadzora najavljuje.

"Tih 7% je oko 4.500 nadzora prošle godine. Ono što je takođe izneto je da nijedan inspektor u Srbiji nije kažnjen zato što je išao u nenajavljeni nadzor. Međutim, to nije promenilo stav Komiteta, Zakon direktno krši konvenciju", kaže Andrić.

U Godišnjem izveštaju Inspektorata za rad za 2018. godinu je navedeno da je inspekcija rada izvršila 70.122 inspekcijskih nadzora ali ne postoje podaci o broju inspekcijskih nadzora koji su najavljeni poslodavcima kao ni nenajavljenih.

Protić iz Međunarodne organizacije rada navodi pak da je argument Vlade Republike Srbije na spomenutoj konferenciji bio da je inspekcijski nadzor preventivno delovanje i da kažnjavanje nije cilj.

"To je opet ona naopaka logika gde na kraju bude kao u onoj narodnoj izreci - drži vodu dok majstori odu, poslodavac uredi sve po zakonu samo za nadzor. Nenajavljenim nadzorima vi zapravo dovodite poslodavca u situaciju da mora ne znajući kada će nadzor da se desi da održava taj nivo ispunjenosti zakona", kaže on.

Izvor: Vebsajt Radnik, 12.07.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija