Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SRBIJA PRISTUPILA PROGRAMU EU ZA PRAVA, JEDNAKOST I DRŽAVLJANSTVO


Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici potpisali su Sporazum o pristupanju Programu Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo.

 Cilj ovog instrumenta EU jeste promovisanje, zaštita i primena prava koja obezbeđuju jednakost građana koja su garantovana Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije (UFEU), Ugovorom o Evropskoj uniji (UEU), Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima ("Povelja"), kao i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima.

Ukupan budžet za period od 2014. do 2020. godine iznosi približno 440 miliona evra.

Đorđević je, nakon potpisivanja ovog sporazuma u Palati Srbija, naveo da će na tim projektima Ministarstvo raditi zajedno sa nevladinim organizacijama i lokalnim samoupravama u oblasti prava i jednakosti, inkluzije Roma i borbi protiv nasilja i svih oblika diskriminacije.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbediće 20 odsto učešća da bismo zajedno aplicirali na javni poziv, dodao je ministar, navodeći da su u nadležnosti tog ministarstva poglavlja 2 i 19 u pristupnim pregovorima sa EU.

On je, ukazavši na primer saradnje sa Delegacijom EU u Srbiji u migrantskoj krizi, podvukao da je Srbija preduzela sve kako bi zbrinula maloletna lica migrante, iskoristivši fond EU na najbolji način.

Srbija u tom segmentu pokazuje da je ravnopravna sa članicama EU, ocenio je Đorđević.

Fabrici je naglasio da je Srbija prva od zemalja Zapadnog Balkana koja je ušla u pomenuti program, koji finansira Evropska komisija do 2020. godine, ocenivši da je projekat važan u pristupanju Srbije EU, pošto obuhvata obaveze iz poglavlja 23 i 24.

Taj program se odnosi na borbu protiv diskriminacije, rasizma, ksenofobije i homofobije, drugih vidova netolerancije, promociju prava ljudi sa invaliditetom, jednakost polova, prevenciju nasilja nad decom, ženama i drugim rizičnim grupama, predočio je on.

Izvor: Vebsajt Vlade, 16.07.2018.