Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RASPISAN TENDER ZA IZRADU RADNE VERZIJE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA: Zakon se menja zbog usaglašavanja sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku, u delu koji se odnosi na pribavljanje i obradu podataka po službenoj dužnosti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija. Istovremeno, s obzirom na to da su Odlukom Ustavnog suda prestale da važe odredbe koje su se odnosile na obnovu upisa političkih stranaka u Registar političkih stranaka utvrđena je potreba da se Zakon izmeni i u delu gde to nije učinjeno prostim brisanjem predmetnih odredbi


Ne pamti se da je jedan državni organ raspisao tender za pisanje zakona. Upravo to je učinilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave kako bi izmenilo propis o političkim strankama.

Pre sedam dana Ministarstvo na čijem je čelu Branko Ružić raspisalo je javnu nabavku za izradu radne verzije izmena i dopuna Zakona o političkim strankama, a kako je objavljeno, potreban im je "jedan konsultant koji će biti angažovan 20 konsultantskih dana".

Ni iz poziva zainteresovanim ni iz konkursne dokumentacije nije jasno na koji se konkretno posao tender zapravo odnosi. U objavljenim dokumentima navodi se sve ono što bi prilikom izrade novih propisa trebalo da rade zaposleni u ministarstvima - izrada polaznih osnova za izmenu Zakona, priprema za javne rasprave, podrška u komunikaciji na javnim raspravama, izrada Nacrta zakona... Zašto se onda raspisuje tender?

U vrlo šturom odgovoru iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave navodi se da "imajući u vidu značaj primene Zakona o političkim strankama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 61/2015 - odluka US) utvrđena je potreba da se, kad se već pokreće postupak izmene propisa, uradi i ekspertska analiza implementacije Zakona u praksi i po potrebi unaprede pojedina rešenja, odnosno odredbe".

- Zakon se menja zbog usaglašavanja sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016), u delu koji se odnosi na pribavljanje i obradu podataka po službenoj dužnosti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija. Istovremeno, s obzirom na to da su Odlukom Ustavnog suda prestale da važe odredbe koje su se odnosile na obnovu upisa političkih stranaka u Registar političkih stranaka utvrđena je potreba da se Zakon izmeni i u delu gde to nije učinjeno prostim brisanjem predmetnih odredbi - navode u kabinetu Branka Ružića.

Zanimljivo je da se dokumentaciji ne navodi ni suma koja je izdvojena za ovaj posao. Stoji samo da je reč o otvorenoj javnoj nabavci. Međutim, u odgovorima iz Ministarstva stoji da će biti izdvojeno najmanje 208.333 dinara bez PDV-a, što bi trebalo da znači da je reč o nabavci male vrednosti. Ipak, to nije naznačeno u javnom pozivu.

Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija smatra da je ova suma premala, ako je reč o sveobuhvatnoj izmeni Zakona, a na preterano visokom nivou, ukoliko je reč samo o tehničkim korekcijama.

- Zato je veoma važno da se dopuni konkursna dokumentacija u kojoj bi bilo navedeno šta će konkretno biti posao angažovanog konsultanta. Sa druge strane, neobično je što je reč o cifri koja je ispod vrednosti za koju se raspisuje tender - kaže Nenadić.

On navodi da je u ovom javnom pozivu nekoliko stvari problematično, a pre svega što posao izrade zakona spada u redovne dužnosti ministarstava.

- Možda i postoji potreba, jer pitanje analize može premašivati kapacitete tog državnog organa. Ipak, bilo bi zanimljivo da to pogleda državni revizor - zaključuje Nenadić.

Izvor: Vebsajt Blic, Nataša Latković, 15.07.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija