Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRIVIČNI ZAKONIK: U pripremi izmene KZ-a u delu koji se odnosi na nasilje u porodici


Radna grupa radi na izmena Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016 - dalje: KZ) u delu koji se odnosi na nasilje u porodici, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović

Kazne u Srbiji za nasilje u porodici spadaju među strože u Evropskoj uniji, ali je sporno pitanje njihove primene, navela je ministarka.

"Od ukupnog broja osuđujućih presuda, kojih je oko 2.200, u više od 60 odsto slučajeva sudovi dosuđuju uslovne kazne", rekla je Kuburović.

Ona je dodala da je od stupanja na snagu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Zakon) izrečeno 1.200 hitnih mera udaljavanja nasilnika iz porodice, zabrane prilaska žrtvi ili zabrane komunikacije, a da su već dosuđene i prve zatvorske kazne za kršenje tih mera u 200 slučajeva.

Govoreći o slučajevima dve ubijene žene u Centrima za socijalni rad, ona je ukazala da ti slučajevi nisu bili tretirani po novom Zakonu, a da je sada uveden i registar nasilnika.

Kuburović je rekla da Savet za borbu protiv nasilja u porodici formiran u skladu sa Zakonom i da će u Savetu, pored nje biti ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ministarka zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović, kao i predstavnici drugih ministarstava.

Ona je ukazala da će tokom ove nedelje biti održan prvi sastanak Saveta, a da će razmotriti mere koje mogu da budu preduzete u kratkom roku kako bi reagovali na nasilje u porodici, ali i da je cilj Saveta da prati implementaciju Zakona i reaguje kada se uoči da neki deo ne funkcioniše.

Izvor: Vebsajt N1, 14.07.2017.
Naslov: Redakcija