Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAV RS: Do ulaska Srbije u EU predviđene su najmanje dve izmene Ustava, pri čemu su promene u delu koji se tiče pravosuđa direktan uslov za evrointegracije


Srbija će do mogućnosti da uđe u EU morati najmanje dva puta da promeni Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav), ali su samo promene u pravosuđu direktan uslov, kaže pomoćnik ministra pravde, Čedomir Backović.

Backović je rekao da ono o čemu se često priča u javnosti i nije uvek tačno i da ne postoji definisan broj članova koji moraju da se izmene.

"Šta mora da se menja je definisano materijom. Deo oko pravosuđa mora da se uskladi sa evropskom regulativom, dok druge promene nisu direktan uslov za ulazak u EU", rekao je Backović.

Kako je naveo, društvo priča o temama kao što su politički sistem ili Kosovo.

"Te teme kao takve nisu prejudicirane, odnosno ne postoje rešenja koja su postavljena kao preduslov. Na drugoj strani, određena rešenja koja se tiču pravosuđa jesu konkretan preduslov za EU", rekao je Backović.

Navodeći da će biti neophodna promena izbora članova Visokog saveta sudstva, on kaže da je potrebno imati u vidu da su Ustav, pravosuđe, nadležna ministarstva, sudovi u funkciji građana.

"Ustav mora svojim opštim odredbama da reguliše da je to moguće. Potrebno je da se sudi u okviru zakona, da zakon važi za sve i da su suđenja efikasna. Paralelno sa tim stoje osnove pravosuđa - 'stručno', 'nepristrasno' i 'marljivo', a ispod svega toga je podvučena crta odgovornosti", rekao je Backović.

Backović navodi da se u oblasti pravosuđa vide određeni pomaci, ali da se taj napredak mora "učiniti merljivim i dostupnim građanima, ali i inostranim prijateljima".

Na pitanje zašto su neophodne dve promene Ustava, Backović kaže da je potrebno da omogućimo sebi da Ustavom i zakonodavnim okvirom postignemo rezultate koji će nas kvalifikovati za pristupanje EU.

Nakon toga sledi poluformalni deo, kada bi trebalo da se Srbija, kao i sve ostale članice, odrekne dela svog suvereniteta i prebaci neke nadležnosti na EU.

Izvor: Vebsajt B92, 14.07.2017.
Naslov: Redakcija