Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: USVOJENO NEKOLIKO PREDLOGA ZAKONA - O OBAVLJANJU PLAćANJA PRAVNOG LICA, PREDUZETNIKA I FIZIčKOG LICA KOJE NE OBAVLJA DELATNOST, O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAćAJU, O ISTRAżIVANJU NESREćA U VAZDUšNOM, żELEZNIčKOM I VODNOM SAOBRAćAJU, O IZMENAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 16. jula 2015. godine:

Predlog zakona o obavljanju plaćanja pravnog lica, preduzetnika i fizičkog lica koje ne obavlja delatnost, kojim su uređena pitanja iz oblasti pružanje platnih usluga, elektronski novac i platni sistemi.

Predložena zakonska rešenja unaprediće efikasnost, ekonomičnost i podići standarde u ovoj oblasti.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, kojim se uređuje oblast javnog prevoza, prevoza za sopstvene potrebe i ostali uslovi za organizovanje prevoza u drumskom saobraćaju.

Takođe, Vlada je usvojila i Predlog zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju i Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 16.07.2015.