Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: USVOJEN ZAKON O PRETVARANJU PRAVA KORIšćENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAđEVINSKOM ZEMLJIšTU UZ NAKNADU - PREDVIđENO JE DA ZA INVESTITORE VIšE NEMA MOGUćNOSTI DA IMAJU PRAVO KORIšćENJA ZEMLJIšTA, VEć MOGU DA BIRAJU IZMEđU PRAVA SVOJINE, ILI PRAVA DUGOROčNOG ZAKUPA NA 99 GODINA, UZ NAKNADU PO TRżIšNIM CENAMA


Poslanici Skupštine Srbije usvojili su 16. jula 2015. godine Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu.

Za usvajanje tog zakona glasalo je 166 poslanika, 13 je bilo protiv, a 10 poslanika nisu glasali.

Primenom ovog zakona okončaće se svojinska transformacija na građevinskom zemljištu i omogućiti da se u Srbiji gradi, budući da se zakonom ispravljaju neadekvatna zakonska rešenja iz 2009. godine, koja su nekoliko godina kasnije oborena pred Ustavnim sudom.

Zakonom su propisani uslovi i pravo na pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu ili pravo dugoročnog zakupa na 99 godina, uz naknadu po tržišnim cenama.

  • Predviđeno je da za investitore više nema mogućnosti da imaju pravo korišćenja zemljišta, već mogu da biraju između prava na zakup ili prava svojine.
  • Predmet konverzije ne može biti građevinsko zemljište koje je posebnim zakonom određeno kao zemljište koje se ne može otuđiti iz javne svojine, kao i objekata javne namene u javnoj svojini po osnovu posebnih zakona.

Polovina prihoda od naknade za konverziju ići će Agenciji za restituciju, a polovina budžetu Srbije, autonomne pokrajine ili lokalne samouprave.

Procena je da je u naredne dve do tri godine moguće od nakande prikupiti oko 630 miliona evra na strani Agencije za restituciju i isto toliko na strani budžeta.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 16.07.2015.