Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: USVOJEN ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI - PRODUżEN ROK VAżENJA ZAKONA DO KRAJA 2015. GODINE


Važenje Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014) produženo je do kraja 2015. godine, utvrđeno je izmenom tog zakona koje je 16. jula 2015. godine usvojila Narodna skupština Republike Srbije.

Vlada je obrazložila da je produženje važenja tog zakona potrebno kako bi se pružila pomoć fizičkim i pravnim licima koja su pretrpela štetu od poplava, do stupanja na snagu novog zakona koji će na celovit način rešiti upravljanje rizicima od elementranih nepogoda, a koji je u pripremi.

Od prošlogodišnjih majskih poplava u Srbiji, više od 4,8 milijardi dinara isplaćeno je kao materijalna pomoć za ukupno 20.288 domaćinstava širom Srbije koja su pretrpela štetu.

Pored pomoći porodicama, posle poplava počela je i sanacija objekata, a do sada su radovi na obnovi tih objekata završeni na više od 120 lokacija u Srbiji čija je procenjena vrednost dve milijarde dinara.

U saradnji sa Svetskom bankom, EU i bilateralnim donatorima obezbeđeno je oko 70 miliona evra za projekte unapređenja sistema za zaštitu od poplava.

U saradnji sa UNDP-om, obezbeđeno je 57 miliona dinara za izgradnju 18 brana za bujične vode i čišćenje korita reka na teritoriji opština Krupanj, Mali Zvornik, Bajina Bašta, Ljubovija, Osečina, Vrnjačka Banja, Kosjerić i Loznica.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 16.07.2015.