Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN SEMINAR: "NOVINE U CARINSKOM POSLOVANJU"


Konvencija o preferencijalnim pravilima o poreklu robe, Novi kompjuterizovani tranzitni sistem i Status ovlašćenog privrednog subjekta - glavne teme

 

Srbija je, po kvalitetu logistike spoljne trgovine na 63. mestu od ukupno 160 zemalja. To je objavljeno u najnovijem izveštaju Svetske banke o logistici spoljne trgovine, u kojem su države rangirane prema nekoliko kriterijuma, a najznačajniji su efikasnost carine, kvalitet infrastrukture i transporta, vreme isporuke. Na rang listi prva je Nemačka, dok je većina zemalja u okruženju bolja od Srbije - Hrvatska 55. mesto, Rumunija 40, Slovenija 38, Mađarska 33. Naša zemlja je pre dve godine zauzimala 75. poziciju.

Kako do bržeg, lakšeg i efikasnijeg izvoza bila je glavna tema seminara "Novine u carinskom poslovanju" koji je u Privrednoj komori Srbije (PKS) okupio veliki broj predstavnika spoljnotrgovinskih kompanija.

Skup koji je organizovan sa Upravom carina Srbije upoznao je učesnike sa nekim mogućnostima ili instrumentima efikasnijeg i bržeg prekograničnog poslovanja radi smanjenja troškova, povećanja konkurentnosti i obima poslovanja. Cilj je da se poslovna zajednica upozna sa određenim carinskim procedurama koje još nisu zaživele u praksi, kao i da se podseti na neke koje se primenjuju ali nisu poznate jednom delu privrednih društava, rekao je Mihailo Vesović, potpredsednik Privredne komore Srbije (PKS) na otvaranju skupa.

Kako je objasnio, postupci koji nisu još u primeni jesu - Konvencija o preferencijalnim pravilima o poreklu robe (PEM Konvencija), Novi kompjuterizovani tranzitni sistem (NKTS) i dodeljivanje statusa Ovlašćenog privrednog subjekta (OPS).

Regionalna PEM konvencija definiše identična pravila o poreklu sa ciljem primene šire zone kumulacije porekla za robu koja je predviđena Sporazumom o slobodnoj trgovini između svih zemalja ugovornica. Ugovornice PEM konvencije su EU, EFTA, države Zapadnog Balkana i mediteranske zemlje - Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Liban, Maroko, Sirija, Tunis, Palestinska oblast Zapadne Obale i pojasa Gaze, Turska.

Tranzicioni period u kome bi sve članice potpisale i ratifikovale Konvenciju kako bi se objavila zajednička matrica dijagonalne kumulacije porekla, predviđen je do kraja 2014. godine, a puna primena očekuje se sledeće godine.

Srbija je donela Zakon o potvrđivanju ove Konvencije prošle godine. Vladimir Filipović, načelnik Odeljenja za poreklo robe Uprave carina rekao je da Srbija primenjuje Konvenciju od 1. aprila 2014. godine sa Albanijom, a da se puni pozitivni efekti očekuju u 2015. godini.

NKTS - prvi elektronski tranzitni postupak dizajniran je da bi omogućio bolje upravljanje i kontrolu tranzita. Zahvaljujući tom sistemu papirna deklaracija biće zamenjena elektronskom, na efikasan i siguran način, a od posebnog je značaja što je njegovo uvođenje i primena uslov za pristupanje EU. Na međunarodnom nivou za ovaj sistem je neophodno pristupanje Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku, savremena informaciono tehnološka rešenja i zajednička komunikaciona mreža i sistem koji podržava razmenu elektronskih poruka između carinskih administracija zemalja potpisnica Konvencije. Taj sistem u Srbiji biće testiran krajem 2014. godine, primena u nacionalnim okvirima planirana je početkom naredne godine, a pristupanje Konvenciji o zajedničkom tranzitu u prvoj polovini 2015. godine.

Pojednostavljeni carinski postupci počeli su fazno da se uvode u Srbiji od oktobra 2010. godine, a postupak carinjenja u prostorijama kompanija "kućno carinjenje" od juna 2011. godine. Pojednostavljeni carinski postupci još uvek se ne primenjuju dovoljno, svega 20 procenata. Cilj je da ih bude 80 odsto. Kućno carinjenje, odnosno, dodeljivanje statusa ovlašćenog izvoznika ili uvoznika, prvi je korak na sprovođenju statusa ovlašćenog privrednog subjekta (OPS). OPS je usaglašen sa praksom, standardima i procedurama EU, ali je dosta složen i komplikovan proces koji zahteva izvesna prilagođavanja, istaknuto je na seminaru u PKS. 

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 16.7.2014.