Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI UNAPREĐENJE POSTUPKA UKNJIŽBE IMOVINE: Cilj je da se izmenama propisa smanji vreme trajanja postupka uknjižbe


Radna grupa, koju čine eminentni stručnjaci iz svojih oblasti, formirana je sa zadatkom da razmotri predložene izmene propisa u Pravnoj analizi propisa od značaja za unapređenje postupka uknjižbe imovine iz Akcionog plana Vlade Republike Srbije i da izvrši koordinaciju rada svih organa uključenih u postupak.

Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović za predsednicu Radne grupe imenovala je Aleksandru Damnjanović, državnu sekretarku u Ministarstvu, dok je za zamenika predsednice imenovan Borko Drašković, direktor Republičkog geodetskog zavoda.

Rešenjem o obrazovanju međuresorne radne grupe za razmatranje predloženih izmena propisa od značaja za unapređenje postupka uknjižbe imovine, potpredsednica Vlade i ministarka Zorana Mihajlović delegirala je 21 člana radne grupe i to predstavnike Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Republičkog geodetskog zavoda, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, Poreske uprave, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Komore izvršitelja, Javnobeležničke komore, Kabineta predsednice Vlade, NALED-a i Pravnog fakulteta.

Radna grupa, kojom će rukovoditi predsednik, a u odsustvu, zamenik predsednika, svakih 15 dana izveštavaće ministarku Mihajlović o postignutim rezultatima u izvršenju zadataka.

Predsednik, na predlog radne grupe, po potrebi, moći će da angažuje i stručnjake koji nisu članovi radne grupe, a čiji bi angažman doprineo kvalitetnijem i efikasnijem radu na izvršenju zadataka. Učešće u radu Grupe, mogu, po pozivu, uzeti i predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, RGZ-a ili institucija čiji je rad u vezi sa temom koju obrađuje Radna grupa i eksperti specijalizovani za pojedine oblasti.

Cilj obrazovanja Međuresorne radne grupe je da razmotri predložene izmene propisa u Pravnoj analizi propisa radi unapređivanja postupka uknjižbe koja se odnosi na meru Smanjenja vremena trajanja postupka uknjižbe iz Akcionog plana Vlade Republike Srbije.

Predviđeno je da radna grupa svoj zadatak završi do januara 2020.

Izvor: Vebsajt Republičkog geodetskog zavoda, 12.06.2019.
Naslov: Redakcija