Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O APOTEKARSKOJ DELATNOSTI: Nacrtom zakona se uređuje jedinstvena maloprodajna cena lekova, formiranje jedinstvenog registra apoteka za teritoriju Republike Srbije, uvođenje geografskih i demografskih kriterijuma za otvaranje apoteka, saglasnost na dokument Dobra apotekarska praksa, donošenje Liste proizvoda kojima apoteke mogu snabdevati građane, izjednačavanje državnih i privatnih apoteka koje imaju potpisan ugovor sa RFZO po pitanju tendera za lekove, jača inspekcijska kontrola


Povodom aktuelnih dešavanja u apotekarskom sektoru Farmaceutska komora Srbije inicirala je sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, koji je održan 13. juna 2016. godine.

Ispred Ministarstva zdravlja RS sastanku su prisustvovali pomoćnici ministra Slađana Đukić, Sektor za zdravstveno osiguranje, Dragana Vujičić, Sektora za lekove i medicinska sredstva, psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore i Mirjana Ćirić, Sektor za organizaciju zdravstvene službe, kao i dipl. pravnik Mira Kontić. Ispred Farmaceutske komore Srbije prisutne su bile direktorka Svetlana Stojkov i Dragana Rajković.

Direktorka Komore ponovo je pokrenula pitanje lošeg stanja u državnom apotekarskom sektoru, a ponovljeni su zahtevi za jedinstvenu maloprodajnu cenu lekova, formiranje jedinstvenog registra apoteka za teritoriju Republike Srbije, uvođenje geografskih i demografskih kriterijuma za otvaranje apoteka, saglasnost na dokument Dobra apotekarska praksa, donošenje Liste proizvoda kojima apoteke mogu snabdevati građane, izjednačavanje državnih i privatnih apoteka koje imaju potpisan ugovor sa RFZO po pitanju tendera za lekove, jača inspekcijska kontrola i mnogi drugi.

Ovi predlozi sastavni su deo i predloga Nacrta zakona o apotekarskoj delatnosti koji je usvojen od strane Skupštine Komore i koji će početkom sledeće nedelje zvanično biti prosleđen Ministarstvu zdravlja.

Predstavnici Ministarstva zdravlja istakli su da su svesni problema koji postoje i da se radi na njihovom rešavanju. Pozdravili su predlog Nacrta zakona o apotekarskoj delatnosti, obzirom da su svesni da je zakonska regulativa po ovom pitanju regulisana u više različitih zakona i da je objedinjavanje različitih zakonskih rešenja u jedan Zakon dobro rešenje.

Pored toga, istakli su da je u završnoj fazi izrada novog Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lekova, kao i da je potrebno dostaviti predloge za izmenu i dopunu Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon).

Izvor: Vebsajt Farmaceutska komora Srbije, 16.06.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija