Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AKCIZAMA: Poreska uprava traži povraćaj sredstava od preduzeća kojima je u periodu od 2013. do 2015. godine odobrena refakcija akcize na gorivo za industrijsku proizvodnju


Vlasnici firmi koji su od 2013. do 2015. godine po osnovu Zakona o akcizama iskoristili pravo na povraćaj plaćene akcize na dizel gorivo, moraće po svoj prilici taj novac da vrate Poreskoj uprave, jer su poreznici naknadnim tumačenjem ovog Zakona utvrdili da privrednici nisu ni imali pravo na ova sredstva.

Preduzećima koja kupuju gorivo za industrijsku proizvodnju Poreska uprava odobrila je povraćaj akcize, da bi im ovaj namet, dve godine kasnije - tražila nazad. Firme su tako pozvane da u državnu kasu vrate vrtoglave iznose, koji pojedinačno idu i do 92 miliona dinara. Kako su od akcize oslobođeni još u periodu od 2013. do 2015. godine, većina je novac potrošila za proizvodnju i dalja ulaganja, pa "povraćaj već vraćenog" izdatka za njih znači - katanac.

Svaka od firmi koja je konkurisala za povraćaj akcize morala je da zadovolji kriterijume Ministarstva finansija. Zakonodavac je predvideo da pravo na refakciju akciza imaju pravna i fizička lica i preduzetnici, ukoliko dizel koriste za transport, prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, za poljoprivredne svrhe, grejanje i industrijske svrhe, pod uslovom da derivate kupuju od uvoznika, odnosno proizvođača i da su na to pogonsko gorivo platili propisani iznos akcize.

Uslov da se ostvari pravo na povraćaj para imao je krajnji kupac koji je platio račun u kome stoji obračunati iznos akcize, ili svako ko ima fiskalni isečak, odnosno račun da je platio gorivo.

Firma "Iva agrar" iz Lajkovca, koja je bavi proizvodnjom kamena, dobila je poziv od Poreske uprave da se izjasni da li su "saglasni da vrate novac od refakcije akcize", iako je im je oslobađanje, od iste institucije, prethodno odobreno.

- Većina poreskih uprava u Srbiji je odobravala refakciju, odnosno oslobađanje od nameta za gorivo u slučaju da se koristi u proizvodnji. Nama je tako za tri godine vraćeno 50 miliona dinara, koje smo investirali u pogon i opremu. Sada nam traže da taj novac vratimo, jer su u decembru 2015. godine doneli Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe ("Sl. glasnik RS", br. 111/2015). To sve nema veze sa nama. Ukoliko vratimo milione, ugroženo nam je poslovanje - objašnjava vlasnik ove firme, Radiša Mitrović.

On nema nameru da ispravlja greške poreznika još manje da ih plaća, već da istraje na sudu, jer ima uveravanja advokata da poreznici ne mogu da dobiju ovaj slučaj na sudu, budući da se radi o njihovoj gruboj grešci.

Na sastanku u Privrednoj komori Srbije, oko 15 vlasnika firmi, koji su se obratili za pomoć, nije uspelo da postigne bilo kakav dogovor sa predstavnicima ministarstava energetike, finansija i Poreske uprave. Naprotiv. Predočeno nam je da će poreznici narednih dana poništavati naša rešenja i da će u ponovljenom postupku pokušati da dokažu kako smo svi mi koji smo dobijali novac protekle dve godine, imali nepotpunu dokumentaciju da bismo ostvari pravo na refakciju – kaže Mitrović.

Poreznici su se ponudili, kaže on, da im olakšaju utoliko što bi oštećeni novac mogli da vraćaju u ratama.

Njegove kolege iz privatne firme "Kaolina" Valjevo, koja se bavi proizvodnjom sredstava za prečišćavanje voda, kažu, da su za ceo slučaj saznali krajem aprila 2016. godine, kada su uredno podneli novi zahtev za povraćaj akcize na gorivo, nakon čega su odbijeni.

Preračunom poreznika ova firma bi trebalo da vrati 17 miliona dinara, što će biti vrlo veliki udar na 35 zaposlenih i njihova dalje poslovanje. U "Kaolini" priznaju da im je ovaj novac od akciza u protekle dve godine dobrodošao, jer su mogli da ulažu u dalju proizvodnju, ali im nije jasno zašto bilo ko od njih sada treba da plaća tuđe greške.

- Ne razumemo zašto nas na početku nisu odbili, već su nam vratili novac, koji je već odavno potrošen. Možda to nije veliki iznos, ali za nas bi značio rad bez plate barem nekoliko meseci - kažu iz "Kaolina".

Privrednoj komori Srbije do sada se za pomoć javilo 20 oštećenih privrednika kojima je već stiglo obaveštenje poreznika o obaveznom vraćanju novca. Prema prvim procenama reč je o dugu od oko milijardu dinara koji će pasti na leđa privrednika koji su sve radili po Zakonu. Inače, akcize na gorivo od 2013. do 2105. godine iznosile su za gasno ulje od 46 do 50 dinara po litri.

Na pitanje ko je kriv što je Zakon dve godine pogrešno tumačen i šta poreznici nude kao rešenje vlasnicima firmi, u Poreskoj upravi Srbije, kažu, "da preduzimaju sve Zakonom propisane mere i radnje u cilju zaštite javnog interesa".

U Poreskoj upravi navode da su uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte propisani su odredbama Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.), Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe ("Sl. glasnik RS", br. 38/2013, 93/2013 i 111/2015), kao i odredbama Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla ("Sl. glasnik RS", br. 111/2015).

Izvor: Vebsajt Novosti i Politika, 15.06.2016.
Naslov: Redakcija