Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Zakon stupa na snagu 1. jula 2016. godine. Izvršni poverioci takozvanih "starih izvršnih predmeta" dužni su da se u roku do 1. jula 2016. godine izjasne o tome da li su voljni da izvršenje sprovede sud ili javni izvršitelj, u suprotnom izvršni postupak se obustavlja. Izvršitelji će sprovoditi sva izvršenja koja su dosad bila u nadležnosti suda, izuzev onih u porodičnim sporovima i vraćanju zaposlenog na rad, za šta je i dalje zadužen sud


Narodna skupština Republike Srbije donela je 18. decembra 2015. godine novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 - dalje: Zakon), koji stupa na snagu 1. jula 2016. godine.

Zakon je pored znatnih novina u sistemu izvršenja i obezbeđenja, kao i u položaju i ulozi javnih izvršitelja, članom 547. propisao i obavezu izvršnog poverioca koja se tiče izjašnjenja, sa prekluzivnim rokom od 60 dana i posledicom obustave postupka.

Član 547. Zakona glasi:

"Izvršni poverioci u čiju korist je pre početka rada izvršitelja u Republici Srbiji doneto rešenje o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave ili rešenje o obezbeđenju i koji na dan 1. maja 2016. godine još vode izvršni postupak ili postupak obezbeđenja dužni su da se u roku od 1. maja 2016. godine do 1. jula 2016. godine izjasne o tome da li su voljni da izvršenje sprovede sud ili javni izvršitelj.

Ako se ne izjasne u roku, izvršni postupak se obustavlja.

Ako se izvršni poverilac izjasni da postupak nastavi javni izvršitelj, dužan je da javnom izvršitelju plati samo polovinu predujma određenog Javnoizvršiteljskom tarifom.

Ako se izvršni poverilac izjasni da postupak po rešenju o izvršenju na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti nastavi javni izvršitelj, sud je dužan da u roku od osam dana dostavi poslovni broj sudskog predmeta Komori koja, shodnom primenom člana 252. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014), određuje javnog izvršitelja koji nastavlja sprovođenje izvršenja."

Izvor: Vebsajt Privredna komora Beograda, 16.06.2016.
Naslov: Redakcija