Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

BORBA PROTIV KORUPCIJE KLJUČNA ZA RAZVOJ PRIVREDE


Ministar pravde, Nikola Selaković, razgovarao je 16. juna 2016. godine sa pomoćnikom generalnog sekretara UN, pomoćnikom administratora UNDP-a i direktorom Regionalnog biroa za Evropu i Zajednicu nezavisnih država Ajše Čihan Sultanoglu.

 Tema razgovora bila je dalja podrška UNDP-a Srbiji na planu vladavine prava, borbe protiv korupcije i jačanja institucionalnih kapaciteta.

Selaković je iskazao zahvalnost na podršci koju UNDP pruža Srbiji u oblasti vladavine prava i unapređenja kvaliteta pravosuđa, i istakao da je dosadašnja saradnja Srbije i UNDP-a u bila intenzivna i od velikog značaja za našu zemlju.

Sultanoglu je istakla da postoji snažno partnerstvo između Srbije i UNDP-a, i poručila da će UNDP nastaviti da pruža podršku Srbiji u daljem jačanju vladavine prava, borbi protiv korupcije, poštovanju ljudskih prava i realizaciji infrastrukturnih projekata.

Takođe, ona je rekla da podržava Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji, i iskazala uverenje da će Srbija uskoro otvoriti pregovaračka poglavlja 23 i 24.

Sultanoglu i Selaković su ocenili da sve države imaju iste probleme, a jedan od osnovnih jeste iznalaženje efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije.

Sultanoglu je istakla da je dosledna borba protiv korupcije jedan od osnovnih uslova za stvaranje zdrave ekonomije, i dodala da je UNDP spreman da podrži napore Srbije u ovoj oblasti.

S tim u vezi, Selaković je rekao da je Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva pravde usvojila Strategiju istraga finansijskog kriminala, čijom će doslednom primenom od strane svih aktera koje ova strategija obuhvata Srbija stvoriti snažan i efikasan mehanizam za borbu protiv korupcije i privrednog kriminala.

On je naglasio da Strategija u fokusu ima finansijski i ekonomski kriminal, i da predviđa izmene Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) u oblasti krivična dela protiv privrede, kao i formiranje specijalizovanih odeljenja u tužilaštvima, u kojima će biti tužioci, policajci i drugi predstavnici relevantnih organa, a koji su posebno obučeni za ovakve vrste krivičnih dela.

Specijalizacija i dodatna edukacija, kako je dodao, osnovni su preduslov za primenu ove strategije.

Selaković i Sultanoglu razgovarali su i o važnosti borbe protiv porodičnog nasilja, naročito nasilja nad ženama.

Ministar je istakao da je radna grupa Ministarstva pravde izradila Prednacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kao i da su pripremljene izmene i dopune Krivičnog zakonika u skladu sa Istanbulskom konvencijom, ali da se čeka formiranje nove Vlade kako bi se te izmene prosledile Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje.

Sultanoglu je rekla da će UNDP pružiti podršku Srbiji kroz svoj projekat zaštite žrtava i svedoka nasilja, koji se već uspešno realizuje u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Sastanku je prisustvovao i direktor Pravosudne akademije u Srbiji Nenad Vujić, koji je istakao da je ta akademija dugodišnji partner UNDP-a.

Vujić je rekao da Pravosudna akademija ima važnu ulogu u obuci nosilaca pravosudnih funkcija, koja je neophodna za efikasnu primenu novih zakona i zakonskih rešenja.

Prema njegovim rečima, Pravosudna akademija je pre početka primene Zakona o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014) pružila obuku za 1.200 sudija, kao i za 250 sudijskih pomoćnika.

Izvor: Vebsajt Vlade Srbije, 16.06.2016.