Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VRAćANJU ODUZETE IMOVINE I OBEšTEćENJU: PRIORITET VRAćANJE ODUZETE IMOVINE U NATURI, MOGUćE VRAćANJE ZEMLJIšTA KOJE JE BILO PREDMET KOMASACIJE


Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju sada više insistira na načelu prioritetnog vraćanja imovine u naturi, izjavila je predsednica Radne grupe za pripremu tih zakonskih rešenja, Gordana Stamenić.

Prema tom nacrtu sada je u izvesnim slučajevima moguće vratiti i izgrađeno građevinsko zemljište, a predviđene su i velike izmene kada je reč o vraćanju poljoprivrednog zemljišta, rekla je Stamenić tokom javne rasprave u Nišu.

Govoreći o zakonu, Stamenić je napomenula da je prema predloženim izmenama i dopunama moguće vraćanje zemljišta koje je bilo predmet komasacije, a odredbe o vraćanju tog zemljišta su sada preciznije i biće sprovodive u praksi.

Radna grupa je predložila da, ukoliko se ne može vratiti zemljište iz komasacije zbog otežane identifikacije tog zemljišta, onda se može vratiti zemljište u okviru iste katastarske opštine ili iste lokalne samouprave, a ako je i to nemoguće, onda sa područja susedne lokalne samouprave.

Izmenama se predviđa da se bivšim vlasnicima i njihovim naslednicima privrednih akcionarskih društava može vratiti nepokretnost koje je bilo u svojini tog privrednog društva u skladu sa vlasničkim udelom i ukoliko se oni za to opredele neće imati pravo na obeštećenje.

Stamenić je rekla da je cilj izmena i dopuna da se neke definicije preciziraju, da se procedura pojednostavi i uprosti i čitav proces restitucije učini bržim i efikasnijim.

Predstavnik Mreže za restituciju, Mile Antić, je rekao da je Agencija za restituciju napravila pregled onoga što se potražuje i da je ta evidencija pokazala da ima šta da se vrati, jer država raspolaže sa šest puta više poljoprivrednog zemljišta od onog što se potražuje ili čak sto puta više šumskog od onoga što bivši vlasnici i njihovi naslednci traže da im se vrati.

"Ovaj nacrt je liberalniji i progresivniji i mi ga podržavamo. Smatramo da je to korak napred i verujemo da ovo neće biti jedine izmene i dopune", naveo je Antić.

On je posebno ukazao da će prema izmenama i dopunama biti moguće vratćanje i izgrađenog građevinskog zemljišta.

Biće moguće vratiti takvo zemljište koje nije deo redovne upotrebe izgrađenog objekta i na taj način ovaj nacrt demotiviše uzurpaciju, napomenuo je Antić.

Javna rasprava trajaće do 26. juna, radna grupa će tekst izmena i dopuna početkom jula dostaviti Vladi Srbije, a Stamenićeva veruje da će skupština naći vremena da ga tokom leta i usvoji, rečeno je tokom rasprave.

Evropski parlament u Rezoluciji o napretku Srbije sugerisao je ranije da se izmene odredbe zakona koje su prepreka u vraćanju imovine u naturi, navodi se u obrazloženju za donošenje tog zakonskog teksta i ukazuje na neophodnost odlaganja finansijskih obaveza države u pogledu obeštećenja zbog budzetskog deficita.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 16.06.2015.