Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK UPOZORAVA LOKALNE SAMOUPRAVE U BEOGRADU DA INFORMATORI O RADU NISU USKLAđENI SA ZAKONOM, ODNOSNO SA UPUTSTVOM ZA IZRADU I OBJAVLJIVANJE INFORMATORA O RADU


Poverenik za inforomacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je u periodu od 27.05.2015. godine do 12.06.2015. godine izvršio analizu 18 informatora o radu organa lokalne samouprave u Beogradu: organa Grada Beograda i organa gradskih opština koje je obrazovao Grad Beograd.

Analizom osamnaest informatora o radu navedenih organa ustanovljeno je da nijedan informator o radu nije u potpunosti usklađen sa zakonom, odnosno sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu.

"Grad Beograd i gradske opštine ne ispunjavaju zakonsku obavezu objavljivanja odnosno redovnog ažuriranja informatora o radu. Naročito je zabrinjavajuće što obavezu nisu počeli da ispunjavaju ni nakon prošlogodišnjeg upozorenja Poverenika", stoji u saopštenju.

Analiza je pokazala da je od ukupno 18 informatora o radu odobreni budžet za 2014. godinu prikazan u 10 slučajeva i to u informatorima Grada Beograda i gradskih opština Čukarica, Novi Beograd, Savski venac, Voždovac, Zemun, Zvezdara, Barajevo, Obrenovac i Surčin, ali da je kompletne podatke, dakle i realizaciju budžeta za celu prošlu godinu prikazala samo Novi Beograd.

Plan javnih nabavki za prethodnu godinu je prikazalo sedam gradskih opština, dok u slučaju grada Beograda ovi podaci nisu bili prikazani za sve sekretarijate. Kompletne podatke, i o planiranim i o sprovedenim javnim nabavkama prikazale su samo četiri gradske opštine - Novi Beograd, Zemun, Zvezdara i Lazarevac.

Kada je reč o 2015. godini, potpune podatke o budžetu i javnim nabavkama nije prikazala nijedna gradska opština u Beogradu, dok su podatke o platama, za koje se jasno može videti da se odnose na 2015. godinu prikazale samo dve opštine, Stari grad i Vračar, navodi se u saopštenju.

Kako je istaknuto, iz navedenih podataka se jasno može zaključiti da je i ta analiza potvrdila ranije uočeni trend - da organi lokalne samouprave ne ažuriraju podatke u informatorima o radu ili da to čine tek na inicijativu Poverenika.

Navodeći da će nastaviti sa kontrolom i upozorenjima, Poverenik je podsetio na činjenicu da je neobjavljivanje informatora o radu prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) kažnjiv prekršaj i da očekuje da nadležno ministarstvo za držvanu upravu i lokalnu samoupavu pokrene prekršajne postupke protiv odgovornih.

"Činjenica da nadležna ministarstva godinama ne pokreću postupke za ovakvo kršenje zakona, dakle hronični izostanak odgovornosti je izvesno jedan od bitnih uzroka neodgovornog odnosa lokalnih vlasti prema obavezama koje imaju prema javnosti", navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 16.06.2015.