Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O MERILIMA: OD 1. JANUARA 2017. NOVI PROPISI ZA PROIZVOđAčE BROJILA


Pravilnik o merilima ("Sl. glasnik RS", br. 63/2013 - dalje: Pravilnik) stupio je na snagu 27. jula 2013. godine, ali će se deo koji se odnosi na brojila električne energije, Član 19. stav 2., u potpunosti početi da se primenjuje od 1. januara 2017. što je rok do kojeg će proizvođači brojila moći prema starim pravilima da iznose proizvode na tržište.

Od tog datuma, svi proizvođači će morati da se prilagode novom propisu, istakla je predstavnica Direkcije za mere i dragocene metale, Tatjana Cincar Vujović, na sastanku ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja brojila električne energije u PKS.

Prema njenim rečima do tog datuma svi proizvođači brojila će moći da odaberu da li će se na njihov proizvod primenjivati stari, još uvek važeći propisi, ili će već sada tražiti da se primenjuju odredbe novog pravilnika.

Oni ipak treba da znaju, da ukoliko se odluče za stare propise, ta uverenja će im važiti samo do 1. januara 2017. bez obzira koji datum je naznačen na uverenjima koja poseduju.

Nakon isteka tog roka moraće da se primene nova merila kako bi brojila električne energije mogla da budu ugrađena na mrežu distribucije.

Ona je ukazala da se ovaj pravilnik odnosi isključivo na proizvođače električnih brojila, a ne i na distribucije.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 16.06.2015.