Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O BLIżIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI ODUZIMANJE LICENCE čLANOVIMA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA: NOVA PRAVILA ZA OBNAVLJANJE LEKARSKE LICENCE, SMANJEN BROJ BODOVA ZA OBNAVLJANJE LICENCE DOK JE PLAćANJE čLANARINE I DALJE USLOV ZA NASTAVAK RADA


U narednih deset dana biće objavljen novi Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika, najavljuje direktorka Lekarske komore Srbije, Vesna Jovanović. Biće smanjen broj bodova za obnavljanje licence dok je plaćanje članarine i dalje uslov za nastavak rada, ističe Jovanovićeva.

Jovanovićeva napominje kako su dosadašnji uslovi promenjeni, ali da plaćanje članarine Lekarskoj komori, ipak, ostaje glavni uslov da lekar nastavi sa radom. "Lekarima koji rade u državnim ustanovama ta članarina se već odbija od zarade, dok privatnici moraju da vode računa da redovno izmiruju svoje obaveze prema Komori", navela je Jovanović.

Ističe da se glavna novina odnosi na broj bodova koji je neophodan za obnavljanje licence, i dodaje kako umesto dosadašnja 24 boda lekari za godinu dana moraju da steknu 20 bodova kako bi nastavili sa radom.

Glavni cilj je da na stručnim seminarima doktori na sedmogodišnjem nivou prikupe 140 poena. Ipak, postoje i olakšice, pa tako da bi lekari uopšte ušli u ordinaciju moraju za godinu dana da sakupe minimum 10 propisanih bodova, dok ostatak planiranih bodova mogu da prenesu u narednu godinu.

Za one lekare koji ni to ne uspeju, ukida se mentorski rad, pa se za nastavak rada mora polagati stručni ispit pred Komisijom unutar komora.

Izvor: Vebsajt RTS, 16.06.2015.