Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPšTINA RS: 17. JUNA 2015. SEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, šUMARSTVO I VODOPRIVREDU I ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE


26. Sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu biće održana 17. juna 2015. godine, sa početkom u 10.30 časova, u sali II.

Dnevni red:

1. Razmatranje Informacije o radu Ministarstva poljoprivrede I zaštite životne sredine za period januar-mart 2015. godine br.02-1553/15;

2. Problem dobrobiti životinja u svetlu najavenovog zakona ;

3. Razmatranje Programa mera za 2015. godinu sa osvrtom na nesprovedenu vakcinaciju protiv plavog jezika;

4. Pitanje bezbednosti hrane I rad nadležnih instituta sa posebnim osvrtom na Institut za higijenu I tehnologiju mesa;

5. Razmatranje produženja primene prelevmana na sireve u vezi Odluke Vlade Republike Srbije o dopuni Odluke o određivanju poljoprivrednih I prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu I utvrđivanju iznosa posebne dažbine "Sl.Glasnik" br. 22/15 od 27.2.2015 godine;

6. Razno.

38. Sednica Odbora za evropske integracije biće održana 17. juna 2015. godine, sa početkom u 10.30 časova, u sali III.

Dnevni red:

1. Određivanje delegacije Odbora za sastanak predsedavajućih Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata država članica EU (KOSAK), koji će biti održan u Luksemburgu, 12. i 13. jula 2015. godine.

2. Poziv Odboru za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije od Odbora za evropske integracije I regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske, da poseti Banjaluku u periodu od 8. do 10. jula 2015. godine.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 16.06.2015.